Uwaga na sarny!

W związku z bytowaniem saren zaobserwowanym w okolicy zabudowań położonych na terenie Kocborowa, Łapiszewa i Żabna Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański zwraca się z prośbą o niedokarmianie zwierząt, niezbliżanie się do nich oraz zabezpieczanie na swoich posesjach odpadów (szczególnie kuchennych) w pojemnikach, które w miarę możliwości należy trzymać w ogrodzonym miejscu.

Prosimy też o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po okolicy pojazdami mechanicznymi, ponieważ na skutek migracji saren istnieje ryzyko ich nagłego wtargnięcia na drogę. Zalecenia mają na celu dbałość o zwierzęta oraz uchronienie ludzi przed negatywnymi skutkami zderzenia pojazdów z przemieszczającymi się sarnami.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl