Uwaga! Miasto przygotowało pakiet informacyjny z formularzem deklaracji o opłatach za odpady komunalne

Od 15 listopada Straż Miejska będzie roznosić do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i niezamieszkałych biuletyn informacyjny wraz z formularzem deklaracji i ulotką jak krok po kroku ją wypełnić. Mieszkańcy bloków i wspólnot mieszkaniowych otrzymają od swojego Zarządcy tylko biuletyn informacyjny oraz ulotkę jak od nowego roku należy segregować śmieci. Deklaracje w ich imieniu wypełni Zarządca budynku. Deklaracje składamy w terminie od 22 do 30 listopada.

Od 1 stycznia 2017 roku zmienią się zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Już nie Związek Gmin Wierzyca będzie odpowiedzialny za jej organizację, ale Gmina Miejska. Tak zadecydowała Rada Miasta na czerwcowej sesji. Wiąże się to z wieloma zmianami. Miasto przygotowało szczegółową informację dla wszystkich właścicieli nieruchomości, w której przedstawiło nowe zasady segregowania i odbioru śmieci w mieście. Znajdziecie tam wszystkie najważniejsze informacje, m.in. jak wypełnić deklaracje, w jaki sposób segregować odpady, jak często będą odbierane śmieci, kto będzie je odbierał i ile to będzie kosztować. Prosimy o zapoznanie się z nowymi przepisami i wypełnienie deklaracji wraz z załącznikiem, które znajdują się w pakiecie informacyjnym.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w terminie od 22 do 30 listopada. Deklaracje wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz nieruchomości niezamieszkałych. Nie dotyczy to mieszkańców bloków i wspólnot mieszkaniowych. W ich imieniu deklaracje złoży zarządca budynku wielolokalowego.

Formularz deklaracji oraz oświadczenie, które należy złożyć w przypadku decyzji o samodzielnym zagospodarowaniu odpadów bio, będą dostępne są na stronie: www.czystemiasto.starogard.pl po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(…) ,czyli po 22 listopada br.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl