Uwaga! Komunikat w sprawie zapotrzebowania na węgiel

Ile ton węgla potrzeba, jakiego asortymentu i dla kogo – można zgłaszać do Urzędu w Starogardzie Gdańskim do piątku 28 października. Ma to ułatwić zakup i dystrybucję surowca do mieszkańców miasta na preferencyjnych warunkach zgodnie z tzw. Ustawą węglową.

W czwartek 20 października Sejm uchwalił ustawę, na mocy której gminy mogą kupować i sprzedawać węgiel po preferencyjnych cenach. Dystrybucja węgla nastąpi po wejściu w życie ustawy. W celu lepszego przygotowania się do realizacji postanowień ustawy Miasto przystępuje do wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem. W związku z tym Prezydent Miasta Starogard Gdański prosi zainteresowanych mieszkańców o przekazanie szacunkowo ilości niezbędnego węgla oraz asortymentu (groszek, orzech, miał) do zamówienia.

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia ustawowe warunki, czyli uprawniona jest do dodatku węglowego, zainteresowana kupnem paliwa planowanego do dystrybucji przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na węgiel:
– pod numerem telefonu  058 530 60 06 lub  058 530 60 38 w godzinach 8:00 – 14:00
– w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim, pokój numer  111
– elektronicznie na adres: ratusz@um.starogard.pl  z dopiskiem w tytule : zapotrzebowanie na węgiel

Prosimy o podanie informacji do dnia 28 października (piątek) włącznie.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie nazwiska, liczby potrzebnych ton oraz asortymentu węgla (groszek, orzech, miał).