Usługi sąsiedzkie jako nowa forma usług opiekuńczych

Pomagając samotnemu, choremu lub niepełnosprawnemu sąsiadowi seniorowi, można otrzymać wynagrodzenie od samorządu. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać pieniądze za pomoc sąsiedzką?

Z dniem 1 listopada 2023 roku gminy otrzymały możliwość organizowania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Pomoc skierowana jest do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają wsparcia innych osób. Z usług sąsiedzkich mogą skorzystać osoby, które skończyły 65 lat i potrzebują wsparcia w miejscu ich zamieszkania. Chodzi o wykonywanie prostych, codziennych czynności – jak zrobienie zakupów, posprzątanie domu, opieka higieniczna i pielęgnacyjna, a także zwykła rozmowa czy spacer po najbliższej okolicy.

Ze świadczenia usług sąsiedzkich wyłączeni są członkowie rodziny. Mogą świadczyć je tylko osoby pełnoletnie, zamieszkujące w najbliższej okolicy i zaakceptowane przez osobę, na rzecz której usługi będą świadczone.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w tym roku wprowadzić usługi sąsiedzkie w 15 środowiskach. Na zakup biletów MZK, środków higienicznych takich jak rękawiczki i płyny dezynfekujące oraz ubezpieczenie OC dla osób świadczących usługi sąsiedzkie oraz szkolenia z pierwszej pomocy planuje przeznaczyć ok. 130 tys. zł. Projekt dofinansowuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Na sesji w dniu 28 lutego br. Rada Miasta podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone 7 dni w tygodniu w wymiarze nie większym niż 2 godziny dziennie, maksymalnie 25 godzin miesięcznie. Przyznaje się je uwzględniając rodzaj schorzenia i sprawność fizyczną, warunki mieszkaniowe, sytuacje rodzinną i materialną, uwarunkowania środowiskowe i wydolność opiekuńczą rodziny.