Urzędnicy poznali język migowy

W starogardzkim Urzędzie Miasta zakończył się kurs nauki języka migowego dla pracowników. Wszystko po to, aby poprawić dostępność Ratusza dla osób z zaburzeniami słuchu.

W kursie organizowanym przez Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie, wzięło udział 10 osób. Pierwsze lekcje języka migowego rozpoczęły się we wrześniu. Kursantki poznały podstawy języka migowego i przyswoiły zasób około 1000 znaków ideograficznych alfabetu i znaków cyfr. Harmonogram zajęć obejmował 90 godzin dydaktycznych w systemie weekendowym. Kurs poprowadziła lektorka z Polskiego Związku Głuchych, Joanna Kurzyna.

-Zauważyłam duże postępy w nauce podczas trwania kursu. Grupa szybko uczyła się znaków i gestów. Myślę, że kursantki są już w stanie porozumieć się z osobami niesłyszącymi czy słabiej słyszącymi. Widać zaangażowanie i pracę włożoną przez te wszystkie godziny nauki – podkreśliła na zakończenie kursu Joanna Kurzyna.
– Zadanie i cel nas urzędników jest taki, aby dostosować się do każdego klienta. Mam nadzieję, że z tych umiejętności i wiedzy będą korzystać nasi mieszkańcy. Dziękuję za bardzo wysoki poziom merytoryczny. Jesteśmy wdzięczni za przygotowanie nas do kontaktu z osobami niesłyszącymi – powiedział podczas ostatniego spotkania z kursantkami Zbigniew Toporowski Sekretarz Miasta.

– Dzięki szkoleniu, na które uczęszczałam w urzędzie, miałam przyjemność porozumieć się z mieszkanką Starogardu właśnie w języku migowym. Sprawa, z jaką petentka przyszła do naszego wydziału dotyczyła tematu dodatku węglowego. Wiedza jaką zdobyłam podczas szkolenia w zupełności wystarczyła, aby udzielić niezbędnych informacji klientce. Pomimo bariery, która nas dzieliła była ona bardzo wyrozumiała oraz pozytywnie zaskoczona. Jestem szczęśliwa, że mogłam pomóc. To spotkanie uświadomiło mi naocznie jak takie osoby potrzebują kontaktu z nami, osobami słyszącymi i jak bardzo są wdzięczne widząc, że możemy im pomóc porozumiewając się w ich języku – powiedziała Joanna Felska, pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.

Migaj naturalnie

Centrum Edukacyjne Migaj Naturalnie (CEMN) razem z Oddziałami Polskiego Związku Głuchych organizują kursy polskiego języka migowego w całym kraju, zależnie od potrzeb i preferencji uczestników na różnych poziomach zaawansowania. CEMN jest jednostką certyfikującą, która poświadcza kwalifikacje tłumaczy i lektorów polskiego języka migowego. To placówka kształcenia ustawicznego specjalizująca się w nauczaniu polskiego języka migowego (PJM) jako języka obcego.

Kursantki poznały podstawy języka migowego i przyswoiły zasób około 1000 znaków.