Urząd obsługuje klientów online lub telefonicznie

Ze względu na znaczny przyrost zachorowań na COVID-19 w powiecie starogardzkim, od czwartku 20 sierpnia Urząd Miasta wraca do obsługi klientów online lub telefonicznie. W magistracie załatwiane będą tylko sprawy najpilniejsze po uprzednim umówieniu się klienta z urzędnikiem na spotkanie. Taką decyzję podjął prezydent Starogardu Gdańskiego w trosce o bezpieczeństwo starogardzian, aby  powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i ograniczyć do minimum ryzyko zakażenia.

Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim pracuje w normalnych godzinach od poniedziałku do piątku. Od 20 sierpnia zmieni się jednak tryb obsługi klientów. Na miejscu załatwiane będą tylko i wyłącznie sprawy priorytetowe jak np. rejestracja zgonów. Klient po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie z urzędnikiem, obsługiwany będzie w wyznaczonej strefie przed wejściem do Biura Obsługi Klienta z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Zarówno interesant, jak i urzędnik mają obowiązek zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu.

Ważne! Przychodząc do Urzędu na umówione spotkanie klient winien znać nazwisko urzędnika, z którym się umówił i wydział, w którym pracuje.

Wszystkie pozostałe kwestie będzie można załatwiać telefonicznie, mailowo lub przez platformę ePUAP. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Rejestracja zgonów – możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznym ( tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46 )

Rejestracja urodzeń – wyłącznie przez platformę ePUAP , Profil Zaufany bądź telefonicznie. (tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46 )

Akty będą wysyłane pocztą tradycyjną.

Placówka Banku Spółdzielczego w budynku UM przy ul. Gdańskiej 6 będzie nieczynna. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych można dokonywać bez prowizji w każdej innej placówce banku lub droga elektroniczną.

W Referacie Lokalowy przy ul. Traugutta 56 klienci są obsługiwani telefonicznie pod nr telefonów: 881 200 181 lub 601 598 682, a w Wydziale Ochrony Środowiska  przy ul. Zblewskiej 18  pod nr telefonu  +48 58 56 13 778 bądź drogą mailową:  odpady@um.straogard.pl lub srodowisko@um.starogard.pl.  Wnioski oraz deklaracje można składać poprzez ePUAP  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.  

Informację na temat, jak załatwić sprawę drogą elektroniczną oraz listę telefonów, znajdziecie Państwo na stronie www.bip.starogard.pl

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie wizyt  zarówno w budynku Urzędu przy ul. Gdańskiej 6, jak i  wydziałach zewnętrznych do niezbędnego minimum.

→ Najważniejszekontakty:

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 58 530 6080
tel. +48 58 530 6020
tel. +48 58 530 6021
tel. +48 58 530 6022
e-mail. bok@um.starogard.pl

Sekretariat Prezydenta 
tel. +48 58 530 6006 
fax. +48 58 530 6000 
e-mail: ratusz@um.starogard.pl

Urząd Stanu Cywilnego 
tel. +48 58 530 6147
tel. +48 58 530-6144 
tel. +48 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl

Infolinia
+ 801 002514 dla numerów stacjonarnych
+ 587 319 950 dla numerów komórkowych