Urząd wrócił do stałych godzin pracy

Od poniedziałku 27 kwietnia Urząd wraca do „normalnych” godzin pracy. Nadal jednak obsługa klientów odbywać się będzie on-line lub przez telefon. Bezpośrednio załatwiane będą wyłącznie sprawy niezbędne, po uprzednim telefonicznym umówieniu się Klienta z urzędnikiem na spotkanie.

Od środy, 22 kwietnia obowiązywać będą nowe przepisy rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rząd doprecyzował w nich, co należy rozumieć przez „zadania niezbędne”, które muszą być wykonywane przez urzędy gmin.

Rozporządzenie wylicza, że do „zadań niezbędnych” należą:

• rejestracja stanu cywilnego;
• ewidencja ludności i dowodów osobistych;
• pomoc społeczna;
• świadczenie usług komunalnych;
• administracja architektoniczno-budowlana;
• administracja dotycząca ochrony środowiska.

– Nie będziemy mieli żadnego problemu z wykonywaniem określonych w rozporządzeniu zadań, gdyż cały czas na bieżąco – choć dotąd w ograniczonym zakresie – realizujemy wszystkie te świadczenia. Urząd pracuje normalnie, tak jak w czasie przed epidemią, z jedną różnicą: nie przyjmujemy interesantów bezpośrednio w Urzędzie. Poza tym na bieżąco obsługujemy wszystkie wnioski, które wpływają do Urzędu elektronicznie. Zadania wykonujemy z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego – powiedział sekretarz miasta Zbigniew Toporowski.

Przyznał, że ze względu na epidemię spraw jest nieco mniej. – Ludzie sami z siebie unikają urzędów – wyjaśnia Sekretarz. Podkreślił też, że czas wykonywania pewnych czynności i wydawania decyzji uległ wydłużeniu z uwagi na dotychczasowe ograniczenie zasobów kadrowych. Niemniej wszystkie ustawowe terminy są dotrzymywane. Epidemia wirusa nie odbiła się również na tempie prowadzonych w mieście inwestycji.

– Od poniedziałku, 27 kwietnia Urząd będzie otwarty w „normalnych” godzinach pracy. Czyli w poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7:30 do 15:30, w środę od godz. 7:30 do 17:00 a w piątek od godz. 7:30 do 14:00 – informuje dalej Zbigniew Toporowski.

Obsługa Klientów odbywać się będzie dalej on-line lub telefonicznie poza Urzędem. Bezpośrednio załatwiane będą wyłącznie sprawy niezbędne, po uprzednim telefonicznym umówieniu się klienta z urzędnikiem na spotkanie.

Jak tłumaczy dalej Sekretarz Miasta, w praktyce wyglądać to będzie tak, że klient, który przychodzi do Urzędu ze sprawą niezbędną w myśl rozporządzenia, na portierni zgłasza z jakim referatem chcą się skontaktować, po czym przychodzi pracownik właściwej komórki i bez zwłoki, o ile to jest możliwe, załatwia sprawę na miejscu.

Dla bezpieczeństwa pracowników i klientów Urząd wyposażony jest w płyny do dezynfekcji. Pojemniki są rozmieszczone w każdym pomieszczeniu, na korytarzach, półpiętrach, przy wejściu, a urzędnik przy kontakcie z interesantem ma obowiązek założenia maseczki i rękawiczek – dodaje Zbigniew Toporowski. Jak zaznacza, w urzędzie obowiązuje też tzw. kwarantanna dokumentacji co oznacza, że korespondencja przekazywana jest do skrzynki podawczej i obsługiwana po 72 godzinach.

– Służymy mieszkańcom, nie chcemy im utrudniać życia – spuentował Sekretarz Miasta.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl