Urząd Miasta nieczynny dla interesantów

Od 16 marca na czas zagrożenia epidemicznego Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim jest zamknięty dla interesantów. Sprawy pilne można załatwiać telefonicznie, mailowo lub przez platformę ePUAP. Taką decyzję podjął prezydent Starogardu Gdańskiego w trosce o bezpieczeństwo starogardzian, aby  powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa i ograniczyć do minimum ryzyko zakażenia.

W związku z obecną sytuacją stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o  zdrowie i bezpieczeństwo starogardzian prezydent miasta Janusz Stankowiak podjął decyzję o reorganizacji pracy magistratu. Zachowując strategiczną ciągłość działania i zarządzania w mieście zadecydował o zamknięciu urzędu dla interesantów i przejście na tryb pracy wewnętrznej.

Od 16 do 25 marca Urząd jest nieczynny dla interesantów. Na miejscu załatwiane są tylko i wyłącznie najpilniejsze sprawy po uprzednim umówieniu się z urzędnikiem przez telefon. Dotyczy to przede wszystkim rejestracji zgonów. Tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46

Straż Miejska umożliwi wejście do głównego budynku UM osobom udającym się po odbiór aktu zgonu.  Rejestracja urodzeń odbywa się przez platformę ePUAP i Profil zaufany bądź telefonicznie. Akty będą wysyłane pocztą tradycyjną. 

Prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, wiceprezydent Tadeusz Błędzki oraz sekretarz Zbigniew Toporowski wykonują swoje obowiązki w Urzędzie Miasta oraz poza nim, jeśli sytuacja tego wymaga.

Zarząd miasta wykonuje swoje obowiązki w sposób ciągły i bez przerw, na miejscu lub korzystając z dostępnych elektronicznych narzędzi do pracy na odległość. Analogiczne rozwiązania zastosowano w innych kluczowych komórkach urzędu. Część urzędników oddelegowana została do pracy zdalnej, część pełni dyżur w Wydziałach. Wszyscy zostali pouczeni o konieczności świadczenia pracy w takim samym wymiarze czasu jak zazwyczaj oraz odpowiednich zachowaniach profilaktycznych, w tym konieczności unikania opuszczania domu.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna. Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także mailem.

Placówka Banku Spółdzielczego w budynku UM przy ul. Gdańskiej 6 jest nieczynna. Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych można dokonywać bez prowizji w każdej innej placówce banku.

W Referacie Lokalowym przy ul. Traugutta 56 klienci są obsługiwani telefonicznie pod nr telefonów 881 200 181 lub 601 598 682. Zachęcamy, aby nikt go nie odwiedzał bez wyraźnej konieczności.

Wszelkich informacji można zasięgać pod numerem starogardzkiej infolinii 801 002 514 dla numerów stacjonarnych i 587 319 950 dla numerów komórkowych, w sekretariacie Prezydenta Miasta pod numerem +48 58 530 6006 oraz pod adresem e-mail: ratusz@um.starogard.pl.

Jak załatwić sprawę drogą elektroniczną oraz listę telefonów znajdziecie Państwo na stronie www.bip.starogard.pl

O zmianach sytuacji będziemy informować na stronie internetowej Urzędu Miasta www.starogard.pl/koronawirus,  miejskim profilu FB oraz aplikacji BLISKO.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl