Umowy na regranting podpisane

8 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się podpisanie umów przydzielonych w ramach regrantingu.

Regranting to mechanizm, w którym samorząd zleca organizacji pozarządowej organizację konkursu na inicjatywy dla innych organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych. Takie działanie ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców i wsparcie działań oddolnych mieszkańców.

W naszym mieście operatorem regrantingu jest Stowarzyszenie Pozytywni, które zajmuje się ogłaszaniem naboru wniosków, oceną tych wniosków, podpisaniem umów z grantobiorcami oraz nadzorem nad realizacją zadań.

Kwota przeznaczona na tę procedurę wyniosła w 2022 roku 30 tyś zł, z czego 24 tyś zostały przeznaczone na przekazanie w formie dotacji organizacjom oraz grupom nieformalnym.

Dotacje otrzymało 12 projektów: Lista_rankingowa   

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl