Ulice w centrum miasta zmienią swoje oblicze

Z ustąpieniem zimy ruszą prace związane z przebudową ulic Szewskiej, Koziej, Spichrzowej i części ulicy Sambora. Przebuduje je starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg. Prace potrwają do końca października br. Inwestycja objęta jest projektem „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Koszt przebudowy wyniesie około 2 mln zł.

We wtorek, 16 marca prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Firmą PBD S.A. umowę na przebudowę 4 ulic w centrum miasta. Nowe oblicze otrzymają ulice: Szewska, Kozia, Spichrzowa i Sambora. Remont stanowi III etap projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”.

Ulica Spichrzowa zostanie przebudowana w ramach III etapu przebudowy ulic z projektu „Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki poinformował, że prace rozpoczną się od przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. Wykona je miejska spółka STAR-Wik. Koszt robót szacuje się na ponad 0,5 mln zł.

Po zakończeniu przebudowy infrastruktury podziemnej firma PBD przystąpi do robót z branży budowlanej. Obok nowej nawierzchni wzdłuż ulic pojawią się nowe chodniki. Wykonawca zainstaluje też nowoczesne oświetlenie i monitoring.

Ulica Szewska  zostanie przebudowana w ramach III etapu przebudowy ulic z projektu „Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

-Prace rozpoczniemy od przebudowy ulic Szewskiej, Koziej i Spichrzowej, następnie przejdziemy do ulicy Sambora. Na początku rozbierzemy istniejące chodniki i jezdnie, po to by móc przebudować wodociągi oraz kanalizację deszczową i sanitarną. Te prace będą prowadzone na dużych głębokościach. Po zakończeniu robót związanych z przebudową sieci podziemnych, przystąpimy do położenia nowej nawierzchni. Wykonamy ją z kostki kamiennej dla zachowania zabytkowego charakteru ulic. Mamy tylko nadzieję, że podczas prac, nie natrafimy na żadne niespodzianki, które wymagałyby zaangażowania konserwatora zabytków i archeologów – poinformował Wykonawca.

Jak podkreśla Tadeusz Błędzki wszystkie ulice są pod nadzorem konserwatorskim, zatem wszelkie detale, a zwłaszcza rodzaj nawierzchni i oświetlenie są konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. – Rewitalizacja zabytkowych ulic musi przebiegać ze szczególną dokładnością – podkreśla wiceprezydent.

Ulica Kozia  zostanie przebudowana w ramach III etapu przebudowy ulic z projektu „Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Centrum Starogardu Gdańskiego to miejsce zabytkowe z bogatą historią w tle, dlatego przy planowanej rewitalizacji ulic Miasto dużo uwagi poświęciło myśleniu perspektywicznemu.

– Wykonaliśmy gruntowną analizę pod kątem przebudowy wszystkich planowanych ulic tak, aby wykonane prace wystarczyły na przyszłe 30 lat i żeby nie trzeba było wracać do tego zadnia – mówi dalej Tadeusz Błędzki. – Zależy nam na tym, aby remontowane ulice odzyskały swój historyczny rys, żeby jak dawniej wszystko było ładnie zagospodarowane, a przede wszystkim poprawiło komfort życia mieszkańców i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Miasto podejmując się modernizacji ulic w okolicy Ryku, rozważyło możliwość kompleksowego zagospodarowania całego zaniedbanego kwartału.

-Oczywiście cieszę się, że  Miasto przystąpiło do wykonania III etapu przebudowy ulic w ramach „Rewitalizacji Śródmieścia”. Te uliczki mają swój niepowtarzalny urok – mówi Kazimierz Konkel, radny Rady Miasta. – Oczywiście jak każda budowa również ta wiązać się będzie z trudnościami dla mieszkańców. Na szczęście ulice nie należą do tych intensywnie używanych. Mimo to musimy uzbroić się w cierpliwość, z myślę, że później w tym rejonie miasta będzie ładniej i bezpieczniej – spuentował radny.

Ulica Sambora zostanie przebudowana w ramach III etapu przebudowy ulic z projektu „Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Przebudowa i zagospodarowanie ulic: Szewskiej, Koziej, Spichrzowej i Sambora ma potrwać do końca października br. Ich koszt to blisko 2 mln zł. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

fot. Magdalena Dalecka