Ulgowy bilet na basen dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Teraz także opiekunowie osób niepełnosprawnych, które odwiedzają pływalnię przy PSP 1 ze swoimi podopiecznymi będą uprawnieni do zakupu biletu ulgowego. Taką decyzję, na wniosek członków Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych podjął prezydent Starogardu Janusz Stankowiak. Ogłoszona została ona podczas posiedzenia Rady 19 września.

Za okazaniem legitymacji swojego podopiecznego także opiekun będzie mógł zakupić bilet ulgowy. Do tej taki bilet w cenie 9 zł przysługiwał za okazaniem legitymacji: młodzieży szkół średnich, studentom, osobom niepełnosprawnym oraz emerytom i rencistom. Ponadto ulgowe bilety w cenie 6 zł przysługują uczniom szkół podstawowych, a bezpłatne wejście pod opieką osoby dorosłej dzieciom do lat 7. Bilet normalny to koszt 12 zł.

– Liczymy na to, że ulga zachęci do korzystania z pływalni również osoby niepełnosprawne, które potrzebują pomocy opiekuna – powiedziała Maria Szumacher, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. – Tym bardziej, że pływalnia jest wyposażona w specjalny podnośnik dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zakupiony również z inicjatywy naszej rady. Każda osoba, która ma ograniczoną sprawność ruchową, nie tylko z łatwością wjedzie na basen specjalnym podjazdem, ale i dostanie się do wody. Ponadto należy zaznaczyć, że dzięki Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych zostały przyjęte w naszym mieście standardy dostępności przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, które realizowane będą dalekosiężnie, przy każdej inwestycji – dodała Maria Szumacher.

Przypominamy, że już prawie od roku pływalnia posiada mobilny podnośnik basenowy. Urządzenie ułatwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich bezpieczne wejście i wyjście z wody. Podnośnik kosztował 43 tys. zł. Korzystać z niego mogą wszyscy użytkownicy miejskiej pływalni z niesprawnością ruchową. To proste urządzenie samojezdne, sterowane przez jedną osobę za pomocą kierownicy. Zarówno pracownicy basenu, jak i ratownicy zostali przeszkoleni w jego obsłudze. Należy tylko wcześniej ustalić godzinę korzystania z basenu, aby dyżurujący pracownik przygotował urządzenie.

Więcej informacji o podnośniku pod adresem https://starogard.pl/lamiemy-bariery-46608/ 

Członkinie Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, fot. Małgorzata Rogala 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl