Ul. Kopernika – tymczasowa organizacja ruchu

27 maja na odcinku od sklepu LIDL do ul. Szumana zamknięta zostanie ul. Kopernika. Wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu drogowego.

Objazd dla autobusów MZK zostanie poprowadzony ul. Szumana, gdzie będą znajdowały się tymczasowe przystanki autobusowe.

Drugi etap przebudowy ul. Kopernika obejmie odcinek od ronda św. Wojciecha do ul. Szumana. Kolejnym etapem będzie odcinek od. ul. Szumana do ul. Pelplińskiej. Budowa potrwa do końca listopada 2019 r.

Ulica Kopernika, podobnie jak na pierwszym odcinku, będzie miała 6 metrów szerokości. Po obu stronach powstaną nowe chodniki, a po stronie północnej na odcinku od ronda św. Wojciecha do ul. Pelplińskiej ciąg pieszo-rowerowy. Wykonawca, czyli firma Strabag przebuduje całą infrastrukturę podziemną, tj. kanalizację deszczową i sanitarną wraz z przyłączami w zakresie pasa drogowego oraz usunie kolizje z sieciami teletechnicznymi i gazową. Przy przejściach dla pieszych pojawią się azyle bezpieczeństwa. Przebudowane zostanie oświetlenie. Miejska spółka komunalna „STAR-WiK” zajmie się przebudową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na remontowanym odcinku.

Przebudowa ul. Kopernika – etap 1a