Uczestnik walk pod Monte Cassino patronem nowej ulicy

Urodzony w Grabowcu pod Starogardem plastyk i folklorysta. Znany działacz harcerski, uczestnik walk pod Monte Cassino. Antoni Górski w oczach Rady Miasta Starogard Gdański w pełni zasłużył na nazwanie jego imieniem nowopowstałej ulicy położonej w rejonie ulic Rolnej i Kraziewicza.

Antoni Górski urodził się 30.04.1926 r. Od trzeciego roku życia mieszkał w Starogardzie Gdańskim. W czasie II wojny światowej był działaczem konspiracji antyniemieckiej oraz uczestnikiem walk pod Monte Cassino. Po wojnie z pasją działał w harcerstwie. Druh Antoni był organizatorem ruchu turystycznego w Starogardzie. To dzięki niemu w mieście zaczęło działać PTTK. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych brał czynny udział w reaktywowaniu Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Starogardu. Był też znanym plastykiem i folklorystą Pracował w szkolnictwie jako nauczyciel oraz instruktor w Spółdzielczym Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim.

A. Górski książkaAutor wielu publikacji krzewiących kulturę Kociewia, współautor książeczki „Przysłowia kociewskie” , tomiku wierszy „Modraki” oraz wyboru gawęd w gwarze kociewskiej z rysunkami jego autorstwa pt. „Pory Roku”.

W latach 90-tych ubiegłego wieku pod pseudonimem „Wasz Kaźmniyrz” drukował na łamach Gazety Kociewskiej owe gawędy, w których ukazywał piękno naszego regionu.

Antoni Górski za swoją pracę został odznaczony Krzyżem Zasługi ZHP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Starogardu. W 2001 roku prezydent Starogardu za całokształt jego pracy uhonorował go Wierzyczanką. Zmarł 13.01.2005 r. w Starogardzie Gdańskim.

-Biorąc pod uwagę wszystkie Jego dokonania i zasługi na rzecz naszego miasta, Antoni Górski w pełni zasłużył na nazwanie jego imieniem nowopowstałej ulicy – powiedział radny Tomasz Walczak, inicjator nadania nazwy.

Radni nie mieli wątpliwości podczas sesji Rady Miasta 29 czerwca br. i jednogłośnie nadali imię Antoniego Górskiego nowej ulicy, położonej w rejonie ulic Rolnej i Kraziewicza.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl