Uczciliśmy 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej

W 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej, świętując Narodowy Dzień Zwycięstwa złożyliśmy hołd tym wszystkim, którzy w 1945 roku oswobodzili Europę i Polskę od niemieckiego okupanta i przynieśli światu upragniony pokój.

8 maja delegacje najważniejszych instytucji oraz władze samorządowe na czele z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem oraz Przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa lat 1939-45.
Dzień Zwycięstwa jest okazją do podkreślenia historii i znaczenia tego wydarzenia dla Europy i całego świata oraz do przypomnienia o wartościach takich jak wolność, demokracja i pokój.

W imieniu prezydenta Starogardu okolicznościowe przemówienie odczytał prowadzący uroczystość Grzegorz Szynkowski z Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta.

Władze samorządowe oraz delegacje złożyły hołd ofiarom II wojny światowej.
Władze samorządowe oraz delegacje złożyły hołd ofiarom II wojny światowej.

– II wojna światowa trwała w sumie 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa (ponad dwa razy więcej niż w I wojnie światowej), liczące około 1,7 miliarda mieszkańców. Działania wojenne przebiegały na terytorium 40 państw. Do wojska powołano prawie 110 milionów ludzi, nie licząc uczestników ruchu oporu.
Straty w ludziach były ponad 5-krotnie wyższe niż w I wojnie światowej i wyniosły ponad 50 milionów poległych, zamordowanych, zmarłych. Polska straciła ponad 6 milionów obywateli, w tym 644 tysiące wskutek bezpośrednich działań wojennych. Straty te, ujęte procentowo w stosunku do liczby ludności, były największe na świecie. Rezultatem wojny stało się też trwałe inwalidztwo około 600 tysięcy Polaków – przypomniał prowadzący.

Chór Sicut Avis
Chór Sicut Avis

– II wojna światowa dotknęła wszystkich. Nikt nie był odporny na jej skutki. Ani powołani do służby, ani rozdzielone rodziny ani ludzie poproszeni o podjęcie nowych ról i umiejętności, by wesprzeć wysiłek wojenny. Wszyscy mieli do odegrania swoją rolę. Dzisiaj, świętując Narodowy Dzień Zwycięstwa, składamy im wszystkim hołd! Cześć Ich Pamięci! – zakończył Grzegorz Szynkowski.

Modlitwę za ofiary II wojny światowej odmówił ks. Dziekan Józef Pick. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Sicut Avis.