Tysiąc złotych na dziecko przez cały rok

Od stycznia 2016 roku wchodzi w życie ważna zmiana w świadczeniach rodzinnych. Matki, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, otrzymają po urodzeniu dziecka tysiąc złotych miesięcznie. Świadczenie będzie im przysługiwać przez rok.

Jeśli urodzi się więcej niż jedno dziecko, okres pobierania nowego świadczenia rodzicielskiego wydłuży się z 52 nawet do 71 tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci. Świadczenie przez 71 tygodni otrzyma  matka, która urodzi lub przysposobi pięcioro lub więcej dzieci – mówi Monika Wińska zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota pozostanie ta sama.

Pomoc dla studentek i bezrobotnych

Uprawnione do pobierania pieniędzy będą m.in. osoby bezrobotne, pracujące w rolnictwie, zatrudnione na umowy cywilnoprawne oraz studiujące. Nowe świadczenie otrzymają też matki zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie również dla matek dzieci z rocznika 2015

– Tysiąc złotych co miesiąc otrzymają także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., tyle że okres pobierania świadczenia będzie krótszy – liczony od 1 stycznia do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia – tłumaczy dalej zastępca dyrektora MOPS.

Nowe świadczenie nie przysługuje osobom, które otrzymują zasiłek macierzyński lub korzystają ze świadczeń w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy.

W celu uzyskania tego świadczenia osoby zainteresowane powinni złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Alei Jana Pawła II 6, tel. 58 562 44 58, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl. Wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Jeżeli matka lub ojciec zrobią to później, świadczenie będzie przysługiwać od chwili złożenia wniosku.

Druki formularzy oraz więcej informacji znajduje się na stronie:  http://www.mops.starogard.pl/joomla/index.php/home

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl