Tymczasowa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej i Pomorskiej

Rusza przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z ulicą Pomorską. W związku z tym od 30 listopada na skrzyżowaniu tych ulic wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacja ruchu. Zamknięte zostaną wloty na skrzyżowanie od strony ul. Kościuszki i ul. Jabłowskiej.

12 października 2021 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg umowę na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – przebudowa skrzyżowania ulic Pelplińskiej i Pomorskiej na rondo”. Prace zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap rozpocznie się we wtorek 30 listopada. W związku z tym zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu. Zmiana będzie tymczasowa. Obowiązywać będzie do czasu oddania do ruchu ulicy Kanałowej. Do tego czasu mieszkańcy będą mogli korzystać z przejazdu przez skrzyżowanie ulic Pelplińskiej i Pomorskiej zgodnie z przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 222. Ruch odbywać się będzie dwukierunkowo i pozwoli na dojazd do centrum miasta od strony Skórcza i Pelplina, jak i na wyjazd z miasta. Wloty na skrzyżowanie od strony ul. Kościuszki i od strony ul. Jabłowskiej zostaną zamknięte.

Tymczasowa organizacja ruchu podczas przebudowy skrzyżowania ulic Pomorskiej i Pelplińskiej – etap I

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu wiązać się będzie z likwidacją istniejącej na tej trasie wyspy i dostosowaniu terenu do ruchu kołowego. Na czas rozbiórki wyspy i ułożenia płyt drogowych ruch kierowany będzie przez sygnalistów. Wykonawca zapewni też możliwość poruszania się pieszym, wyznaczając tymczasowe przejścia dla pieszych, które oznaczone zostaną żółtymi liniami i znakami.

Organizacja ruchu podczas przebudowy skrzyżowania ulic Pomorskiej i Pelplińskiej – etap II

Wraz z rozpoczęciem drugiego etapu robót skrzyżowanie zostanie całkowicie zamknięte. Kierowców obowiązywać będą objazdy:
• w kierunku Gdańska ul. Pelplińską, Jabłowską, Unii Europejskiej i Mickiewicza
• w kierunku Centrum ul. Pelplińską, Kopernika, Al. Jana Pawła II do ul. Pomorskiej

Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 31 grudnia 2022.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl