W tym roku kolejne klasy otrzymają darmowe podręczniki

Liczba uczniów, która dostanie darmowe podręczniki w szkole, powiększy się w roku szkolnym 2016/2017. Rządowym programem dotyczącym darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w nowym roku szkolnym zostaną objęci uczniowie klas: I-V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum. Ich rodzice nie zapłacą również za ćwiczenia.

Podręczniki, które szkoły zakupiły w 2015 roku, są wieloletnie i zgodnie z przyjętą zasadą, mają służyć trzem kolejnym rocznikom. Szkoły wypożyczają je uczniom na dany rok szkolny. W roku 2016/2017 trafią do klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum. Dla tych uczniów nowe będą tylko ćwiczenia, które, tak jak w roku poprzednim, otrzymają na własność.

Więcej darmowych podręczników

Całkiem nowy komplet bezpłatnych podręczników otrzymają w tym roku trzecio i pięcioklasiści szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy II gimnazjum. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewni im również bezpłatne materiały do ćwiczeń oraz w przypadku uczniów klas III podręcznik do nauki języka obcego.

Wynika z tego, że rodzice będą musieli z własnej kieszeni zapłacić jedynie za podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych (np. etyka, religia, dodatkowy język obcy). W przypadku klas początkowych będzie to tylko podręcznik do religii.

Szkoły otrzymają dotację

Na zakup podręczników szkoły otrzymają dotację na jednego ucznia – po 138,61 zł w podstawówkach i po 247,52 zł w gimnazjach. Dodatkowo dla tych uczniów otrzymają po 24,75 zł na zakup ćwiczeń. Jeśli chodzi o klasy trzecie szkoły podstawowej dotacja wyniesie 49,50 zł na zakup ćwiczeń i 24,75 zł na podręcznik do nauki języka obcego. W przypadku uczniów, którzy korzystać będą z podręczników wieloletnich, zakupionych w ubiegłym roku, szkoły otrzymają dotacje tylko na ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego. Kwota dotacji dla klasy I i II wyniesie 49,50 zł/dziecko, dla klasy IV i I gimnazjum – 24,75 zł/dziecko.

– Według naszych wyliczeń ok. 3800 uczniów starogardzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzyma darmowe podręczniki i ćwiczenia w nowym roku szkolnym – powiedział zastępca prezydenta ds. spraw społecznych Maciej Kalinowski. – Przewidujemy, że koszt zakupu książek i ćwiczeń nie przekroczy kwoty 390.000 zł. Tyle też spodziewamy się otrzymać dotacji celowej z budżetu państwa.

Wszystkie darmowe książki mają trafić do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na początku września 2017. To znaczy że w przyszłym roku komplet darmowych podręczników otrzymają również uczniowie klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl