Trwa nabór uzupełniający do hufca

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż trwa nabór uzupełniający młodzieży na rok szkoleniowy 2016 / 2017 do klas gimnazjalnych ( I , II i III ) przysposabiających do pracy. Ci, którzy planują przejść do klasy I mogą to zrobić jeszcze tylko w tym roku szkolnym.

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 15 lat i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach ( klasy II i III ).

Wszystkim zainteresowanym Hufiec proponuje przyuczenie do konkretnych zawodów.

Uczestnicy gimnazjum przez trzy dni w tygodniu uczestniczą w zajęciach szkolnych, a w pozostałe odbywają praktyki w zakładach pracy.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego.

W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Po ukończeniu gimnazjum możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl