To już 40 lat

Andrzej Błażyński, dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej świętuje w tym roku 40-lecie swojej pracy. 1 sierpnia przyjął gratulacje i podziękowania od prezydenta Starogardu Gdańskiego Janusza Stankowiaka.

– Tak piękne jubileusze w jednostkach podległych samorządom nie zdarzają się często. Dlatego tym bardziej serdecznie gratuluję 40-lecia pracy zawodowej. Życzę dalszych sukcesów, poczucia satysfakcji wynikającej z dobrze wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim zdrowia. Jeśli ono dopisuje, to możemy wszystko – mówił Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Dyrektor Andrzej Błażyński swoją karierę w dzisiejszym Muzeum zaczął w latach 70-tych. – Zaczynałem wówczas jako kierownik Stacji Upowszechniania Wiedzy o Regionie. 10 września 1980 r. powstało Muzeum Ziemi Kociewskiej. Było to dla mnie bardzo duże osiągnięcie zarówno zawodowe, jak i moment godny uwiecznienia w miejskich annałach – powiedział dyrektor Błażyński.

– Te lata tak szybko biegły, że nigdy nie myślałem o spektakularnych wydarzeniach. Może właśnie dlatego, że uroczystość u Pana Prezydenta miała miejsce akurat dzisiaj, to dzisiaj szczególnie cieszę się, a wręcz myślę, że mogę być dumny z tego, że wydaliśmy właśnie 13. numer roczników muzealnych „Rydwan”, które wydaje mi się, są jednym z najważniejszych źródeł informacji o Kociewiu – stwierdził Andrzej Błażyński i wręczył prezydentowi Januszowi Stankowiakowi dopiero co wydany „Rydan”.

– Jeżeli, z okazji tego jubileuszu, mogę sobie czegoś życzyć, to chciałbym jedynie, żeby te 40 lat mojej pracy przyniosły przede wszystkim możliwość ich kontynuacji moim następcom. Jeśli ma się kontynuatorów swoich zamierzeń, działań to można przypuszczać, że to, co robiło się samemu nie obraca się wniwecz – podsumował dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl