To będą dobrze wydane pieniądze

Pięć ofert wpłynęło na budowę 600 mb kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Kruczej, Pawiej i Gołębiej. Chęć budowy 1,5 km odcinka kanalizacji wzdłuż ulic Rebelki i Rolnej zgłosiło aż sześciu oferentów. Miasto sprawdza poprawność złożonych ofert, by wyłonić jednego wykonawcę poszczególnych zadań planowanej na ten rok inwestycji za ponad 1,5 mln zł. Kanalizacja ma być gotowa do końca wakacji.

19 kwietnia pracownicy Referatu Kontroli i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego otworzyli oferty złożone w przetargu na budowę ponad 2 km kanalizacji sanitarnej w obrębie 5 ulic w Starogardzie Gdańskim. Inwestycja podzielona została na dwa zadania:

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości blisko 600 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej długości ponad 180 mb w rejonie ulic Kruczej, Pawiej, Gołębiej,
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Rebelki i Rolnej długości ok. 1500 mb oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicy Rolnej, długości ponad 100 mb.

Na obie części Miasto przyjmowało osobne oferty. Do wykonania zadania pierwszego zgłosiło się pięciu wykonawców. Ich oferty cenowo oscylują w przedziale od blisko 580 tys. zł do ponad 1 mln zł. Miasto zaplanowało na ten cel kwotę 541 tys. zł.

Jeśli chodzi o realizację drugiej części zadania, oferty złożyło sześć firm. Zaproponowali kwoty od 850 tys. zł do ponad 2 mln zł. Miasto zaplanowało wydać na te część zadania blisko 1 mln zł.

– Wszystkie oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie. Aktualnie analizujemy ich zgodność ze Specyfikacją Warunków Zamówienia – zaznaczył Janusz Karczyński naczelnik WTI.  – Sumaryczna wartość najniższych ofert dla 2 zadań, wpisuje się w nasze założenia finansowe. Zależy nam na jak najszybszym wybraniu wykonawcy, aby budowa kanalizacji rozpoczęła się najpóźniej w maju – dodał naczelnik.

Nowa kanalizacja sanitarna zapewni mieszkańcom wspomnianych ulic właściwy odbiór ścieków. Jej budowa jest możliwa dzięki oszczędnościom, jakie udało się uzyskać przy realizacji zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”. Pozwoliły one na rozszerzenie zakresu rzeczowego tego zadania o dodatkowe 2 kilometry kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kruczej, Pawiej, Gołębiej, Rebelki i Rolnej.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Załącznik : Informacja z otwarcia ofert 271.7.2021