TBS oddaje mieszkania

W dniu dzisiejszym na Alei Wojska Polskiego 13, Prezydent zwołał konferencję prasową. Pierwszym tematem było oddanie do użytku przez TBS 3 lokali mieszkalnych.

Budynek Al. Wojska Polskiego 13 w poprzednich latach pełnił funkcje: administracyjno – warsztatowe, usługowe, siedziby biur poselskich i stowarzyszeń. Do roku 2011 stanowił własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zarządzany był Zarząd Budynkami Mieszkalnymi, Agencję Wspierania Przedsiębiorczości i TBS. Od stycznia 2012 roku stanowi część majątku Spółki, której 100% udziałowcem jest Gmina Miejska Starogard Gdański. Po wniosku Zarządu Spółki, Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zdecydowano o modernizacji budynku. Przedmiotem inwestycji była przebudowa i nadbudowa budynku biurowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele wielorodzinnego budynku mieszkalnego z zagospodarowaniem terenu. W wyniku przeprowadzonych prac powstały 3 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 189,77 m2. Lokale są wyposażone w instalacje: gazową, elektryczną, wod.- kan., ogrzewanie indywidualne dwufunkcyjne – gazowe. Koszt inwestycji 586 439,76 zł.

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl