Tarcza „LOK” z dofinansowaniem

10.000 zł finansowego wsparcia, otrzymał Klub Strzelecki Tarcza „LOK” na realizację szkoleń strzeleckich z broni pneumatycznej i bocznego zapłonu. Pieniądze te pozwolą na organizację treningów, zawodów i innych imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców naszego miasta.

13 października umowę na dofinansowanie zadania, podpisał prezydent miasta Janusz Stankowiak z Krzysztofem Reczko, prezesem Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK.

Przekazana kwota pomoże w organizacji ponad 80 godzin zajęć, które będą odbywały się na strzelnicy klubu przy ul. Zielonej oraz na strzelnicy otwartej w Bietowie koło Lubichowa.
Jak zapewniają organizatorzy, treningi strzelectwa sportowego pomagają w rozwoju zarówno fizycznym jak i psychicznym zawodników. Dodają pewności siebie, poprawiają motorykę i samodyscyplinę. Rozwijają umiejętność współpracy w grupie.

W szkoleniu będą również mogli wziąć udział starsi uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Dobre przygotowanie młodzieży z zakresu podstaw strzelectwa sportowego pozwalana na kontynuowanie w przyszłości kariery strzeleckiej oraz ich udział w działaniach realizowanych w klubach Ligi Obrony Kraju jak również innych organizacjach i klubach strzeleckich posiadających licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Krzysztof Reczko, prezes Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl