Tak świętowaliśmy Niepodległość!

Co roku Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest w naszym mieście bardzo uroczyście. Od 11 listopada 1918 roku Polska znowu jest wolna i zjednoczona. Dokładnie 103 lat temu państwo polskie wróciło na mapę Europy i świata, po 123 latach niewoli.

W ramach uroczystych obchodów o godzinie 15:00 przy wtórze Orkiestry Dętej SCK rozpoczął się „Marsz ku Wolności”. Wyposażeni w kotyliony i chorągiewki starogardzianie przeszli ulicami miasta. Biało-czerwony korowód dotarł do Parku Miejskiego, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy i wysłuchano wystąpienia prezydenta miasta Janusza Stankowiaka.

Marsz ku Wolności

–  Wolność, od wieków utożsamiana z pełnią praw uczestniczenia przez obywateli w życiu politycznym, jakim jest demokracja – w kulturze europejskiej nabrała szczególnego znaczenia. Wobec wszelakich form jej ograniczania, zyskała walor naczelnej idei, która przysługuje każdemu człowiekowi, zatem i każdej wspólnocie – wszystkim narodom. Jakiekolwiek więc zniewolenie, to wciąż niemożliwe do pogodzenia z tą ideą naruszenie prawa społecznego i moralnego. Jest wówczas uzasadnionym źródłem buntu, a także impulsem do walki o poszanowanie wolności. Wyrazem takiego rozumienia wolności jest złączona z nią niepodległość państwowa i narodowa – wolna od zewnętrznego przymusu, każdego ograniczenia swobód i praw społeczeństwa, dławienia woli narodu i kruszenia spajających go więzi. Polacy w historii niejednokrotnie doświadczyli tego – tak za sprawą obcych jak i swoich – za co przyszło im płacić utratą własnej państwowości i suwerenności. Odzyskanie niepodległego państwa miało być szansą wyciągnięcia z tej dziejowej lekcji koniecznych wniosków, ażeby budowanie przestrzeni życia społecznego, narodowego, państwowego zespalało wszystkich w najświętszym obowiązku, jaki wobec swojej ojczyzny poczuwać winien każdy prawy obywatel. Ale czy tego nauczyło? Z tym pytaniem wciąż stajemy po dzień dzisiejszy, szukając odpowiedzi w naszych postawach – tu i teraz. Wolność bowiem wciąż jest zadaniem dla każdego pokolenia, które samo musi znaleźć najgodniejszy program jej kształtowania. Tak więc nasza niepodległość – odzyskiwana codziennie, każdego dnia – jest nadal aktualnym testamentem, przyjętym jako dziedzictwo od tamtego pokolenia sprzed ponad stulecia – w swoim wystąpieniu powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak

–Składając należny hołd bohaterom polskiej drogi do niepodległości, także tym naszym pomorskim i kociewskim działaczom, którzy przyczynili się do odrodzenia wolnej Rzeczypospolitej, wyrażamy im wdzięczność za poniesiony trud i niezłomną wierność wobec patriotycznych obowiązków względem własnego narodu i państwa – podsumował prezydent Starogardu.

Piknik niepodległościowy z żołnierską grochówką

Na znak pamięci o poległych za wolność władze samorządowe oraz delegacje stowarzyszeń, partii politycznych, instytucji i szkół złożyły przy tablicy upamiętniającej powrót Starogardu do Macierzy wiązanki kwiatów. Przy pomniku Wierzyczanki na uczestników czekała gorąca żołnierska grochówka.

Po oficjalnej części uroczystości w kościele pw. św. Mateusza odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przy restauracji „Strzelnica” odsłonięto pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

Fot. Magdalena Nowak

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl