„Tak” dla koszykówki w Starogardzie Gdańskim

Jest zgoda Rady Miasta. Zwiększy się dotacja na promocję Starogardu Gdańskiego poprzez koszykówkę. Decyzją radnych z dnia 14 lutego prezydent został zobowiązany do zabezpieczenia w budżetach Gminy Miejskiej po 1 mln zł w roku 2020 i 2021 na wsparcie drużyn uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych.

Na dodatkowo zwołanej sesji w dniu 14 lutego 2020 roku Rada Miasta Starogard Gdański jednomyślnie (16 głosami „za”) podjęła uchwałę intencyjną.

W sesji Rady Miasta w dniu 14 lutego uczestniczyło 16 radnych. Pięciu radnych było nieobecnych. Rada podjęła uchwałę jednomyślnie.

Intencją jest zwiększenie środków finansowych o dodatkowe 450 tys. zł na promocję miasta poprzez sport. To oznacza, że władze Starogardu w 2020 i 2021 roku zabezpieczą w budżecie Gminy Miejskiej kwotę 1 mln zł na dotację dla drużyn uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych. Dotyczy to koszykówki.

– Klub SKS Sportowa S.A. w tym roku świętować będzie 20-lecie swojej działalności. To wartość sama w sobie – powiedział prezydent Janusz Stankowiak

–  Klub SKS Sportowa S.A. jest niezwykle ważny dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego. W tym roku będzie świętował 20-lecie swojej działalności. Uchwała, którą będziecie Państwo dzisiaj podejmować, jest istotna dla miasta nie tylko w kwestii sportowej i finansowej, ale przede wszystkim społecznej.  Średnio na każdy mecz drużyny Polpharma Starogard przychodzi do Hali Miejskiej im. Andrzeja Grubby półtora tysiąca kibiców. Jednak w powiązaniu z ich rodzinami, średnia zaangażowanych starogardzian w ten sport jest znacznie większa. Od 2015 roku Miasto na grę drużyn uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych przeznacza co roku 500 tys. zł., od dwóch lat 550. Jak Państwo wiecie, obecny właściciel Spółki – ZF Polpharma – w styczniu 2019 roku zapowiedział wycofanie się ze sponsoringu drużyny. Miało to nastąpić w tym roku. Przed starogardzkim Klubem pojawiło się widmo zniknięcia z mapy rozgrywek w najwyższej lidze rozgrywkowej i likwidacja spółki. Długie i trudne negocjacje z dotychczasowym sponsorem i właścicielem SKS Sportowej zaowocowały porozumieniem. Uchwała, którą dzisiaj podejmujecie, jest skutkiem tego porozumienia. Udało się nam wypracować kompromis oparty na partnerskich zasadach. Zarówno miasto, jak i ZF Polpharma zadeklarowały kwotę 1 mln zł  na działalność Klubu w tym i przyszłym sezonie.  Dzięki temu starogardzka drużyna Kociewskich Diabłów ma szansę grać dalej w PLK. Liczę na Państwa otwartość i zrozumienie tego, jak ważnym elementem dla promocji miasta i budowy wspólnoty oraz tożsamości lokalnej mieszkańców, kibiców i fanów tej dyscypliny sportu, jest właśnie koszykówka – powiedział Janusz Stankowiak.

– Miasto dołoży 450 tys. zł na rozwój sportu w mieście z wolnych środków – wyjaśnił wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski

Jak podkreślił wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski  – dodatkowa kwota 450 tys. zł zostanie dołożona do sportu z wolnych środków. Na tej decyzji nie ucierpi żaden inny klub, który upowszechnia sport wśród dzieci i młodzieży. Wiceprzewodniczący przypomniał, że  w tym roku  na dofinansowanie klubów sportowych Starogard przeznaczył 820 tys. zł.  – Dodając do tego kwotę 50 tys. zł, którą otrzymają kluby na organizację turniejów, plus pieniądze na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w którym partycypują kluby sportowe, plus doraźne dofinansowanie ze strony prezydenta miasta na różnego rodzaju imprezy sportowe,  wychodzi na to, że miasto na rozwój sportu przeznacza prawie 1 mln zł.  Dokładając jeszcze 1 mln zł na rozwój koszykówki zawodowej, nasze miasto po Trójmieście będzie kolejną gminą, która wydaje najwięcej na sport w województwie pomorskim – powiedział wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dodał, że jeśli ktoś, kto za sportem nie przepada, ma obawy, że dodatkowe środki przeznaczone na koszykówkę wpłyną negatywnie na rozwój miasta w innych dziedzinach, może być spokojny.  – Prezydent zapewnia, że rozwój miasta na tej decyzji nie ucierpi, gdyż  pieniądze te pochodzą z wolnych środków zaoszczędzonych w 2019 roku – zakończył Marek Jankowski.

Przewodnicząca Anna Benert i wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski podziękowali prezydentom miasta i kibicom za walkę o Klub SKS Sportowa S.A.

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert podziękowała prezydentom Starogardu za trud, który podjęli, aby utrzymać koszykówkę zawodową w mieście. Podziękowała też kibicom drużyny Polpharma Starogard oraz wszystkim miłośnikom tej dyscypliny sportu za zaangażowanie i poświęcenie oraz wszystkie akcje, których celem było wsparcie klubu SKS Sportowa S.A. Podkreśliła, że w akcji „Wspieramy, bo to kochamy”, która spotkała się z wielkim odzewem wśród starogardzian, udało się zebrać 60 tys. zł.  – To pokazuje, jak ważna stała się koszykówka dla Starogardu Gdańskiego i jego mieszkańców  – spuentowała  przewodnicząca. 

W poniedziałek, 17 lutego planowane jest posiedzenie Rady Nadzorczej spółki SKS Sportowa.S.A. Na posiedzeniu władze miasta zaprezentują kandydata na stanowisko nowego prezesa Spółki. Zadaniem przyszłego prezesa oraz trenera Marka Łukomskiego będzie szybkie wzmocnienie drużyny i walka o utrzymanie Kociewskich Diabłów w PLK.

Wynik głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2020-2021 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział starogardzkich drużyn w meczach najwyższej klasy rozgrywkowej.