Tadeusz Kubiszewski Honorowym Obywatelem Starogardu

Ceniony nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, bibliofil, znawca literatury. Na wniosek Klubu Radnych Stowarzyszenia Nasz Starogard na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2021 r. radni podjęli uchwałę w sprawie pośmiertnego nadania Tadeuszowi Kubiszewskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta.

Tadeusz Kubiszewski urodził się w 1929 r. w Czersku. W roku 1930 wraz z rodzicami przeprowadził się do Starogardu Gdańskiego. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął pracę w starogardzkim I Liceum Ogólnokształcącym, którego był absolwentem. Pracował jako nauczyciel języka polskiego, francuskiego, etyki i filozofii. Był wychowawcą i wielkim autorytetem dla wielu pokoleń młodych starogardzian. Prowadzone przez niego lekcje uczniowie wspominają z rozrzewnieniem.

Był aktywnym działaczem społecznym i kulturalnym, współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz założycielem i wieloletnim prezesem Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Tadeusz Kubiszewski zorganizował wiele sesji popularno-naukowych i spotkań z pisarzami. W latach 1998 – 2002 był radnym Rady Miasta Starogard Gdański, wiceprzewodniczącym Komisji Kultury.

W dowód uznania dla szerokiej działalności został odznaczony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zmarł 14 listopada 2019 roku w Starogardzie Gdańskim.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Starogard Gdański to chwila szczególna, ponieważ taka uchwała podejmowana jest tylko raz w ciągu danej kadencji. Tadeusz Kubiszewski pośmiertnie otrzymał honorowe obywatelstwo Starogardu jednogłośną decyzją 19 radnych obecnych podczas sesji w dniu 27 stycznia.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl