Tadeusz Błędzki nowym wiceprezydentem

Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak powołał na stanowisko swojego zastępcy do spraw techniczno-inwestycyjnych Tadeusza Błędzkiego. Dotychczasowy Naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych zastąpił na stanowisku wiceprezydenta Przemysława Bieska – Talewskiego, który w tegorocznych wyborach samorządowych został wybrany Burmistrzem Czerska. Prezydent swoją decyzję ogłosił 19 listopada na pierwszej sesji Rady Miasta VIII kadencji.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podziękował byłemu wiceprezydentowi Starogardu Gdańskiego Przemysławowi Bieskowi -Talewskiemu za cztery lata współpracy.

Prezydent Miasta podziękował byłemu wiceprezydentowi Przemysławowi Bieskowi -Talewskiemu za cztery lata współpracy.

Od 19 listopada br. Tadeusz Błędzki oficjalnie przejął obowiązki zastępcy Prezydenta Miasta ds Techniczno – Inwestycyjnych w Starogardzie Gdańskim.  Dotychczasowy naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych zastąpił na tym stanowisku Przemysława Bieska – Talewskiego. Poprzedni wiceprezydent objął urząd Burmistrza Czerska. 

Prezydent Janusz Stankowiak wręczył nominację na funkcje wiceprezydenta ds techniczno-inwestycyjnych Tadeuszowi Błędzkiemu

– Bardzo dziękuje prezydentowi Januszowi Stankowiakowi za zaufanie i powierzenie mi odpowiedzialnej funkcji zastępcy Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych. Uważam, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i umiejętności predysponują mnie do jej pełnienia. Przez minione 4 lata jako naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych uczestniczyłem czynnie w procesach inwestycyjnych dużych przedsięwzięć dla Starogardu. Zamierzam kontynuować prorozwojową politykę miasta, rozpoczętą przez prezydenta Stankowiaka w 2014 roku. Chcę też podjąć nowe wyzwania inwestycyjne bardzo miastu potrzebne. Nie ukrywam, że liczę na dobrą współpracę z nowo wybraną Radą Miasta i lokalną społecznością.  Jestem otwarty na dialog z mieszkańcami – powiedział nowy wiceprezydent.

Zastępca Prezydenta Miasta ds Techniczno-Inwestycyjnych – Tadeusz Błedzki

Nowemu wiceprezydentowi gratulacje złożyli Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski i Daniel Olszewski

Funkcję  wiceprezydenta ds społecznych w dalszym ciągu pełnić będzie Maciej Kalinowski.