Szlak staromiejski z pozytywnym wsparciem

6 kwietnia prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Marcinem Karwowskim ze stowarzyszenia „Pozytywni” umowy na dofinansowanie projektów pn., „Starogardzki Szlak Staromiejski” oraz „Pozytywne wsparcie 2022”.

Pierwszy z nich jest jednym z elementów działań społecznych realizowanych w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Celem „Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego” jest odkrycie w naszym mieście miejsc, wydarzeń i osób, które są dla mieszkańców ważne i wartościowe. Plan realizacji tego pomysłu obejmuje trzy obszary:
1) Poszukiwanie i promowanie tożsamości lokalnej
2) Spotkania włączające mieszkańców
3) Stworzenie Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego

Pierwszy z nich będzie zgłębiał temat legend miejskich, osób, miejsc oraz ważnych wydarzeń dla mieszkańców. Ponadto w ramach promowania wypracowanej tożsamości mieszkańców zaplanowano grę miejską jako rodzaj spotkania sąsiedzkiego, które ma zachęcić mieszkańców do korzystania ze szlaku i gry z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami czy przyjezdnymi gośćmi.

W ramach spotkań włączających mieszkańców, zostaną zorganizowane warsztaty dotyczące tworzenia szlaków edukacyjnych w obszarze rewitalizacji oraz stworzenia Starogardzkiego Szlaku Staromiejskiego. Będą one miały charakter spotkań otwartych z gośćmi – znanymi artystami i ekspertami, którzy swoją obecnością przyciągną mieszkańców i zachęcą ich do włączenia się w działania podejmowane na rzecz obszaru rewitalizowanego.

By projekt przyniósł wymierne i długotrwałe korzyści, konieczne jest utrwalenie jego efektów. W tym obszarze zaplanowano działania związane z opracowaniem wybranych przez mieszkańców punktów szlaku. Zaplanowano stworzenie 10 tablic zawierających informacje na temat miejsca/budynku/mieszkańca/legendy z opisami, rysunkami, fotografiami, kodami QR i audioprzewodnikami. Te ostatnie pomogą uatrakcyjni zwiedzanie obszaru rewitalizacji Starogardzkim Szlakiem Staromiejskim i zwiększą dostępność szlaku dla osób niedowidzących. By zachęcić do zwiedzania szlaku zaplanowano też wydanie mini przewodników z opisami poszczególnych punktów. Dodatkowo wydane zostaną plany obszaru rewitalizacji zawierające nowe punkty turystyczne wraz z krótkimi opisami.

Od lewej: prezydent miasta Janusz Stankowiak i Marcin Karwowski ze stowarzyszenia „Pozytywni”.

Drugi z projektów, który będzie realizowany przez stowarzyszenie nosi tytuł „Pozytywne wsparcie 2022”
Z pomocą Miasta Stowarzyszenie wesprze finansowo organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, pomoże im zdobyć dodatkowe fundusze, doradzi i będzie promować ich działania.

Poza tym przez cały czas trwania projektu będzie działał punkt informacyjno-doradczy, w którym wyznaczony Doradca będzie konsultował wnioski, pomagał realizować podjęte zadania i wspierał przy merytoryczno-finansowych rozliczeniach. Dodatkowo Specjalista ds. Promocji będzie dbał o techniczne i marketingowe działania promocyjne organizacji, które zwrócą się o pomoc w tym zakresie. 

Projekt zakłada organizację naboru ciągłego na minidotacje realizowane w bieżącym roku. Te, otrzymane przez stowarzyszenia czy grupy będą podlegały monitoringowi doraźnemu i końcowemu.
Projekt „Pozytywne wsparcie” otrzymał dotację w kwocie 30.000 zł.