Szkoły otwarte dla uczniów klas 1-3 i ósmoklasistów

W poniedziałek 25 maja ponad 90 uczniów klas 1-3 wróci do starogardzkich szkół podstawowych. Lekcji nie będzie tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nauka dalej odbywa się zdalnie. Z bezpośrednich konsultacji z nauczycielami skorzysta ponad 250 ósmoklasistów. Wszyscy pracownicy szkół, którzy będą mieli kontakt z dziećmi i młodzieżą od 25 maja, zostaną poddani testom na obecność koronawirusa.

W poniedziałek, 25 maja po ponad 2-miesięcznej przerwie wywołanej epidemią koronawirusa, Starogard otwiera świetlice w szkołach podstawowych dla uczniów klas 1-3. W godzinach pracy placówek w zależności od potrzeb rodziców odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Lekcje nadal prowadzone będą zdalnie.

Opieka w szkołach dla dzieci do lat 10 zapewniona

– Na dzisiaj deklaracje wysłania dzieci do szkół w naszym mieście złożyło ponad 90 rodziców. Dotyczy to głównie rodzin, w których  mama i tata pracują i nie są w stanie zapewnić opieki swoim pociechom. Nauczyciele zorganizują dla dzieci opiekę w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w godzinach pracy danej placówki w zależności od potrzeb zgłoszonych przez opiekunów.   Rodzice zobowiązani są do zabezpieczenia dzieci w maseczki oraz przybory szkolne, a także do zapoznania się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa i podpisania stosownego oświadczenia – poinformował zastępca prezydenta Maciej Kalinowski.

Dyrektorzy szkół na spotkaniu w dniu 21 maja z wiceprezydentem zapewnili, że szkoły są przygotowane na przyjęcie dzieci.  Wszyscy pracownicy, którzy będą mieli z dziećmi kontakt, otrzymali maseczki, na korytarzach zainstalowano dozowniki z płynem dezynfekcyjnym lub ustawiono je w dostępnych miejscach. Wyznaczono też przestrzenie do pracy z dziećmi w grupach nie większych niż 12 osób oraz opracowano scenariusze zajęć opiekuńczo –wychowawczych. Szkoły podczas zajęć nie będą serwowały posiłków. 

Na terenie każdej szkoły obowiązywać będą wewnętrzne procedury bezpieczeństwa zgodnie z:

• standardami sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego – wytyczne GIS, MZ i MEN

dodatkowymi wytycznymi dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły

Po czwartkowym spotkaniu dyrektorzy odebrali tez przydziały płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, przekazane Miastu przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Ósmoklasiści w kontakcie ze swoimi nauczycielami

– Od poniedziałku 25 maja na terenie szkół będą mogli przebywać ósmoklasiści, którzy zechcą skorzystać z konsultacji z nauczycielami – w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych – poinformował dalej wiceprezydent.

Uczniowie będą mogli w ten sposób wyjaśnić trudne kwestie, usystematyzować materiał czy zwyczajnie porozmawiać ze swoim nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić im poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

Konsultacje odbywać się będą indywidualnie lub grupowo ( max.12 osób w grupie) według ustalonego przez dyrektora szkoły harmonogramu. O dniach i godzinach dostępności nauczycieli ósmoklasiści poinformowani zostaną poprzez dziennik elektroniczny. Zajęcia odbywać się będą w salach z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

– Organizacja konsultacji dla pozostałych uczniów w szkole ustalona zostanie w następnym tygodniu – zapowiedział wiceprezydent. – Nie wiemy, czy po 7 czerwca uczniowie będą się dalej uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej. Nie ma jeszcze decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS – podsumował Maciej Kalinowski.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 roku.

Przedszkola dalej zamknięte

Prezydent Miasta do 14 czerwca podtrzymuje też decyzję o nie otwieraniu miejskich przedszkoli. Do tego dnia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  rodzice  mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy.

– Wiem, że jest sporo rodziców, którzy chcieliby wysłać swoje dzieci do przedszkola, bo pracują, bo nie mają z kim ich zostawić. Rozumiem to, ale obecnie najważniejsze jest zdrowie i troska o bezpieczeństwo mieszkańców. Ciągle działamy w sytuacji, w której nie przechodzimy od stanu epidemii do stanu zupełnej normalności. Tej normalności nie ma, cały czas jesteśmy w fazie pewnego wzrostu zachorowań, mimo że nasze miasto nie jest tak dotknięte pandemią jak inne. Musimy być odpowiedzialni i myśleć racjonalnie. Dlatego w trosce o zdrowie i życie maluchów podtrzymałem decyzję o nie otwieraniu przedszkoli do 14 czerwca. Główny Inspektor Sanitarny wprowadził obowiązkowy reżim sanitarny we wszystkich placówkach oświatowych. Każde przedszkole jest inne, dlatego zanim je otworzymy na obowiązujących zasadach, musimy dokonać szczegółowych analiz tych wytycznych. Wypracować standardy zachowań z właściwymi służbami, dyrektorami i pracownikami tych placówek – tłumaczy prezydent Janusz Stankowiak.

O ewentualnej zmianie decyzji lub jej podtrzymaniu prezydent poinformuje mieszkańców w kolejnym tygodniu.

Obowiązkowe testy na obecność koronawirusa

W trosce o zdrowie i życie młodych starogardzianek i starogardzian Prezydent Miasta podjął też decyzje o zakupie 150 sztuk testów na obecność koronawirusa rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia.  Testom wykonanym metodą Real Time PCR zostaną poddani wszyscy pracownicy szkół (nauczyciele i obsługa), którzy będą mieli bezpośredni kontakt z dziećmi.

– Chcemy być pewni, że wszystkie osoby, które od poniedziałku podejmą pracę z dziećmi, będą zdrowe. Uważam, że to bardzo ważne, aby dzieci i nauczyciele czuli się w szkole bezpiecznie, a rodzice mieli pewność, że oddają swoje dzieci pod opiekę osób zdrowych. Zakupione przez Miasto testy dadzą nam taką gwarancję, przynajmniej na starcie. Dziwię się tylko, że nie ma w tym zakresie żadnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa w systemie edukacji. To podstawowe zadanie rządu szczególnie w czasie trwającej epidemii i to rząd powinien takie testy zlecić i sfinansować. Dlatego wystąpiłem do Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o zwrot kosztów zakupionych testów – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Testy przeprowadzone zostaną w Przychodni Lekarskiej przy ul. Hallera w sobotę 23 maja w godzinach 8-11. Pracownicy szkół otrzymają wyniki po 12 godzinach, aby mogli bezpiecznie rozpocząć pracę w poniedziałek, 25 maja. Badanie jest natury genetycznej, zatem od razu wskaże, czy osoba jest zakażona czy nie. W razie potwierdzenia zakażania, testowany będzie miał obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracodawcę.

Miasto zapłaciło za testy 48 tys. zł z rezerwy kryzysowej.