Szkoły gotowe na powrót uczniów

4 września w szkołach podstawowych w Starogardzie nowy rok szkolny rozpocznie ponad 4 tys. uczniów. Czas letniej przerwy w nauce dyrektorzy szkół i przedszkoli wykorzystali na bieżące remonty. Niemal wszystkie placówki na terenie miasta przeszły drobne modernizacje, w niektórych inwestycje pochłonęły kilka, w innych kilkadziesiąt tysięcy złotych. Łącznie na renowację szkół i przedszkoli placówki wydały prawie 1,2 mln zł.

1 września w 184 oddziałach starogardzkich szkół podstawowych naukę rozpocznie 4 083 uczniów, z czego 549 w klasach pierwszych. Do miejskich przedszkoli pójdzie 1126 maluchów, spośród których ok. 519 postawi swoje pierwsze kroki w zerówkach. Do pracy wróci też 517 nauczycieli. Najważniejsze, że wszystkie placówki gotowe są na ich przyjęcie.

– W nowym roku szkolnym 2023/2024 w naszych szkołach naukę kontynuować będzie ok. 250 uczniów z Ukrainy. Dzieci dalej uczyć się będą razem z dziećmi polskimi. To zapewnia im pełną asymilację i integracją z lokalną społecznością – mówi zastępca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Milion dwieście tysięcy na remonty

Remont świetlicy w Szkole Podstwowej nr 1 przy ul. Zblewskiej

Jak zwykle, okres wakacyjny szkoły i przedszkola wykorzystały na przeprowadzenie podstawowych prac porządkowych, konserwatorskich oraz drobnych remontów.

– Prace remontowo-modernizacyjne najczęściej dotyczyły wymiany instalacji elektrycznej, odświeżenia i wymalowania sal dydaktycznych, korytarzy szkolnych i klatek schodowych, renowacji lub wymiany podłóg czy remontu łazienek– powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

W sumie starogardzkie placówki oświatowe wydały na remonty ok. 1,2 mln zł. Największymi i najkosztowniejszymi inwestycjami były remont dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 4 Modraczek oraz organizacja nowej pracowni informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6. Koszt pierwszej to ponad 113 tys. zł. Druga kosztować będzie 140 tys. zł. Pracownia będzie gotowa w połowie września.

Remonty w starogardzkich przedszkolach

Remont poręczy i schodów w Miejskim Przedszkolu Nr 1 przy ul. Sienkiewicza

Sporo, bo ponad 90 tys. zł zainwestowało Miejskie Przedszkole nr 1 w modernizację schodów zewnętrznych, balustrad i podestów przy trzech wejściach do szkoły oraz wykonanie i montaż bramy wjazdowej. Z kolei na położenie instalacji przeciwwodnej ścian fundamentowych budynku oraz wymianę podłóg Miejskie Przedszkole nr 3 wydało ponad 108 tys. zł.

Montaż nowej bramy w Miejskim Przedszkolu Nr 1 przy ul. Sienkiewicza

Modernizacja instalacji ciepłej i zimnej wody oraz remont dwóch łazienek kosztowały Miejskie Przedszkole nr 8 „Bajeczka” prawie 125 tys. zł. Drobne prace remontowo-malarskie przeprowadziły też Przedszkola nr 2, 4 i 10 o wartości ponad 140 tys. zł.

— Odnowiliśmy parkiety w trzech salach dydaktycznych na wysoki połysk. Od czasu pandemii nie używamy dywanów, dlatego jakość podłóg w salach jest bardzo ważna. Odnowione podłogi zapewniają dzieciom komfort i bezpieczeństwo — powiedziała dyrektor MPP 4 Alicja Prokopów.

Remont podłóg w salach edukacyjuych w Miejskim Przedszkolu Nr 4 „Tęczą Malowane” przy ul. Reymonta

Łącznie na poprawę infrastruktury miejskie przedszkola w Starogardzie Gdańskim wydały prawie 600 tys. zł.

Remonty w starogardzkich szkołach podstawowych

Wśród starogardzkich szkół podstawowych największe zmiany nastąpiły w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 na Żabnie. Pomijając stworzenie nowoczesnej pracowni informatycznej, z której uczniowie będą korzystać od połowy września, w szkole przeprowadzono remont wyjścia ewakuacyjnego, wyremontowano pokój nauczycielski i gabinet pedagoga szkolnego. Wykonano konserwację podłóg w holu głównym i salach lekcyjnych. Przeprowadzone prace modernizacyjne kosztowały ok. 90 tys. zł.

Odświeżona z nowymi roletami w oknach sala lekcyjna w Szkole Podstwowej nr 8 przy Alei Jana Pawąła II

Szkoła Podstawowa Nr 8 przy Alei Jana Pawła II skupiła się na odświeżeniu sal lekcyjnych na II piętrze oraz montażu rolet w oknach. Koszt tych prac wyniósł ok. 115 tys. zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 przeprowadziła gruntowny remont pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych. Prace o wartości 116 tys. zł polegały na wymalowaniu pomieszczeń, cekolowaniu ścian, postawieniu ścianki działowej i montażu klimatyzacji. Oprócz tego w świetlicy i holu wymieniono terkett za ponad 65 tys. zł.

Wymiana terkettu w holu w Szkole Podstwowej nr 1 przy ul. Zblewskiej

W pozostałych szkołach prace remontowe polegały głównie na malowaniu sal, pomieszczeń socjalnych, korytarzy, szatni, świetlic i ławek, oraz konserwacji podłóg w klasach i na holach.

Łącznie na remonty szkoły podstawowe wydały również blisko 600 tys. zł. Większość tych prac wykonali zatrudnieni w szkołach konserwatorzy.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

 PSP

 1

2 3  4  6

8

Klasy 1 -3

Godz. rozpoczęcia

Klasy I godz. 9.00,

klasy II, III godz. 10.00

10:00 9:00
(klasy I- IV)
9: 00 9:00 9:15
Klasy 4-8

Godz. rozpoczęcia

klasy IV godz. 8.00,

klasy V – VIII godz. 10.00

9:00 10:30 10:00 11:00 10:30