Szkolenie kierowników i pracowników USC

8 września w magistracie odbyła się się konferencja w której udział wzięli kierownicy i pracownicy starogardzkiego Urzędu Stanu Cywilnego a także 24 przedstawicieli USC w naszym regionie.

Organizatorem konferencji było czasopismo „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”, którego wydawcą jest Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina.

Uczestnicy, mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu:
-„Wpisywanie wzmianek do aktów stanu cywilnego na podstawie orzeczeń sądów zagranicznych; najnowsze zmiany ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.”
-Wpływ ustawy o doręczeniach elektronicznych na funkcjonowanie USC; postępowanie administracyjne w procesach rejestracji stanu cywilnego.”
-„Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo w postępowaniach z zakresu rejestracji stanu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego.
-”Wydawanie dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego”.

Zagadnienia kolejno przedstawili: Sławomir Wojciechowski, kierownik USC w Nowej Soli, mec. Piotr Skubiszewski, radca prawny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz dr Piotr Kasprzyk, redaktor naczelny „Metryki”.

Organizatorzy szkolenia posiadają 20-letnie doświadczenie praktyczne z zakresu problematyki prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń dla pracowników USC. Uczestnicy konferencji otrzymali pierwszy w Polsce „Podręcznik Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego” oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl