Szkoła Inicjatyw Strażniczych zaprasza na bezpłatne szkolenia

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców północno-zachodniej Polski do Szkoły Inicjatyw Strażniczych (SIS). To cykl bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin i miast, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzecz zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia.

Szkoła oferuje:
• 10 webinariów i 3 szkolenia stacjonarne z zakresu praw człowieka, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców.
• Kontakt z osobami z całej Polski północno-zachodniej, które prowadzą działania watchdogowe.
• Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły);
• Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Kto może wziąć udział w szkoleniach?

Każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałaby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia 2021 r.
23 listopada o godzinie 19.00 odbędzie się webinarium, na którym będzie można dowiedzieć się więcej o inicjatywie: https://webinar.getresponse.com/QJPh5/lokalnie-dociekliwi—o-jawnosci-i-roli-watchdogow-w-polsce

Szkoła Inicjatyw Strażniczych organizowana jest w ramach projektu “Szkoła Inicjatyw Strażniczych – 2 regiony”. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl