Szlachetna Paczka po raz kolejny w Starogardzie

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie „Wiosna”, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Liderem starogardzkiego zespołu SuperW ponownie będzie Michał Hinc.

Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredeniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Organizatorzy projektu deklarują, że chcą, aby „ludzie sami radzili sobie w życiu”.

Lider Szlachetnej Paczki w Starogardzie Michał Hinc

Pomoc w formie darów przekazywana jest rodzinom podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Podczas XVIII edycji Szlachetnej Paczki w 2018 r. Materialną pomoc o łącznej kwocie 47,16 mln zł trzymały 16 703 rodziny.

Od kilku lat dodatkowym celem realizowanym w ramach Szlachetnej Paczki jest edukacja finansowa i popularyzacja postawy proaktywnej w życiu zawodowym i prywatnym.

– W tym roku po raz drugi zostałem liderem Szlachetnej Paczki w Starogardzie Gdańskim, ponieważ ludzie, z którymi działam mają ogromną potrzebę wsparcia mieszkańców naszego miasta i powiatu. Zadanie nie jest łatwe, bo SuperW (wolontariusze) dużo od siebie wymagają i chcą robić w naszym mieście jak najwięcej – powiedział Michał Hinc.

– Będziemy docierać do wszystkich bardzo potrzebujących rodzin. Chcemy odnaleźć ludzi, którzy po cichu szukają wsparcia. Bardzo ważnym momentem jest dla nas wszystkich otwarcie bazy, które przewidziane jest na 16 listopada 2019 r. To właśnie tego dnia będziemy wybierać tych, którym chcemy pomóc, poznamy ich historię i zaczniemy przygotowywać kolorowe paczki na święta Bożego Narodzenia. Tegoroczny weekend cudów to 7 – 8 grudnia. Zaczynamy intensywnie pracować i szukać potrzebujących. Prosimy o śledzenie naszej facebookowej strony https://www.facebook.com/szlachetnapaczkastg/, gdzie można będzie znaleźć wszystkie informacje o naszej działalności, a przede wszystkim o tym jak pomóc i zostać „Paczkowym Bohaterem” – zachęca lider Szlachetnej Paczki w Starogardzie Gdańskim Michał Hinc.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl