System to też my

Na początku tego roku mieszkańcami Starogardu Gdańskiego wstrząsnęła wiadomość o śmierci 10-tygodniowej dziewczynki. Dziecko zmarło na skutek licznych obrażeń ciała, których charakter wskazywał, że niemowlę krzywdzone było od urodzenia. Tej tragedii i jej podobnych można było uniknąć. Potrzebna jest odpowiednia wiedza profesjonalistów, a także odwaga i współpraca międzyinstytucjonalna w podejmowaniu interwencji, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone. Dzieci same się nie obronią. To rolą osób dorosłych jest ochrona dzieci przed przemocą.

5. Starogardzką Konferencję „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od 2017 roku prowadzi w Starogardzie Gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom zaprasza 22 września 2022 r. na 5. Starogardzką Konferencję „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”. Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy do udziału stacjonarnego zostały zamknięte. Nadal można dołączyć do wydarzenia w formule online, po wcześniejszej rejestracji.

Program tegorocznej konferencji jest odpowiedzią na realną potrzebę wsparcia przedstawicieli różnych lokalnych grup zawodowych pracujących z dziećmi: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów, pedagogów, nauczycieli, sędziów, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników ochrony zdrowia, władz samorządowych i organizacji pozarządowych, wobec tragicznej sytuacji, która miała miejsce w Starogardzie Gdańskim. Program obejmuje trzy bloki tematyczne, które ujmują problem krzywdzenia dzieci z różnych perspektyw.

Na szczególną uwagę zasługuje wykład dr hab. Magdaleny Szafranek – prawniczki, socjolożki specjalizującej się m.in. w badaniach dotyczących wspierania dziecka i rodziny w środowisku lokalnym. Ekspertka podczas swojego wystąpienia omówi główne problemy w zakresie braku współpracy międzyinstytucjonalnej, która często jest przyczyną bierności wobec zjawiska krzywdzenia i zaniedbań jakich doświadczają dzieci. Będzie mowa m.in. o rozproszeniu odpowiedzialności za dziecko między służbami i instytucjami, przeciążeniu profesjonalistów pracą, a także braku mechanizmu, który pozwalałby na tworzenie pamięci instytucjonalnej na temat przeszłości rodziny, w tym występowaniu w niej zjawiska krzywdzenia, co w konsekwencji utrudnia reagowanie, ogranicza czujność i prowadzi do bierności.

Z kolei o znaczeniu wprowadzenia w Polsce systemowej analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci (Serious Case Review), która może znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa dzieci zagrożonych przemocą, opowie Joanna Gorczowska – psychoterapeutka, ekspertka sądowa z wieloletnim doświadczeniem pracy w brytyjskich służbach społecznych i sądach rodzinnych. Mechanizm analizy uruchamiany jest po śmierci dziecka w wyniku krzywdzenia. Badany jest każdy przypadek krzywdzenia dziecka, który doprowadził do jego śmierci. Robi się to w celu wykrycia luk w systemie ochrony dzieci, które uniemożliwiły lub utrudniły pomoc zmarłemu dziecku. To co mechanizm daje to dane, na bazie których można dokonywać adekwatnych i potrzebnych zmian. Ten model z powodzeniem funkcjonuje w systemie brytyjskim od lat 70-tych. Realnym efektem wdrożenia procedury Serious Case Review w Wielkiej Brytanii było obniżenie o ponad 95% przypadków śmierci dzieci, o których wiedzę wcześniej miały służby socjalne.

Usprawnienia systemu

– Wszyscy, którzy pracujemy w obszarze ochrony dzieci przed przemocą wiemy, że nasz system nadal wymaga usprawnień i zmian, by mógł zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom. Chciałabym, żeby uczestnicy naszej konferencji wyszli z niej z taką myślą, że system to też my – poszczególni ludzie, profesjonaliści. I jeśli każdy z nas będzie miał odpowiednią wiedzę i odwagę, żeby stanąć w obronie dziecka krzywdzonego, to wtedy ten system będzie działał lepiej – mówi Aurelia Jankowska, koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom w Starogardzie Gdańskim. Mam ogromną nadzieję, że śmierć Mai skłoni wszystkich do podjęcia zmian, aby pomoc dzieciom była priorytetem, nie na poziomie deklaracji, a konkretnych działań i rozwiązań – dodaje Jankowska.

– Od początku roku nasze miasto doświadczyło wielu tragedii. Najboleśniejszą z nich była śmierć małej Mai i krzywda jej rodzeństwa. Mam nadzieję, że takich zdarzeń już więcej nie będzie w Starogardzie. Wierzę, że powołany przeze mnie zespół specjalistów do zbadania tego przypadku, zarekomenduje właściwe zmiany systemowe, które w przyszłości zapobiegną takim zdarzeniom. Uważam, że konferencja, która odbędzie się w Starogardzie Gdańskim już po raz piąty, w tych okolicznościach nabiera dodatkowego znaczenia. Spotkanie z autorytetami w dziedzinie zapobiegania krzywdzeniu dzieci w jednym miejscu bez konieczności wyjazdu z miasta jest niezwykle cenna i wierzę, że właściwie ukierunkuje nasze lokalne służby pomocowe do zacieśnienia współpracy interdyscyplinarnej. Zgadzam się z hasłem, że system to też my i to my musimy zrobić wszystko, aby funkcjonował sprawnie i aby każdy wiedział jaką pełni w nim rolę i za co jest odpowiedzialny – mówi Janusz Stankowiak, Prezydent Miasta Starogard Gdański.

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Christopher Taylor z Wrexham Glyndwr University, który w swoim wystąpieniu „Obraz psychologiczny dziecka z zaburzeniami więzi” poruszy temat przywiązania i wytłumaczy, w jaki sposób wczesne doświadczenia wpływają na życie dzieci, a także jak zrozumienie tego wpływu może pomóc opiekunom.

Podczas konferencji będzie mowa także o: 1) obrazie dziecka krzywdzonego – jak rozpoznać symptomy krzywdzenia (przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, wykorzystanie seksualne) i jak właściwie podjąć interwencję; 2) konsekwencjach krzywdzenia dzieci i procesie terapeutycznym; 3) ochronie prawnej dzieci doświadczających przemocy, w tym o roli kuratora procesowego – jakie ma kompetencje i jak może je wykorzystać, żeby skutecznie chronić interes dziecka w postępowaniu sądowym, a także przesłuchiwaniu dziecka – czy zawsze jest konieczne i kiedy przesłuchanie można zastąpić badaniem sądowo-psychologicznym.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest poniżej:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja będzie realizowana hybrydowo. Zapisy do udziału stacjonarnego zostały zamknięte. Nadal można dołączyć do wydarzenia w formule online, po wcześniejszej rejestracji. Zapisane osoby otrzymają link do nagrań z wystąpień do odtworzenia w dowolnym czasie przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

Organizatorem 5. Starogardzkiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem” jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która od ponad 30 lat przeciwdziała przemocy wobec dzieci, a od 2017 roku prowadzi w Starogardzie Gdańskim Centrum Pomocy Dzieciom.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Województwa Pomorskiego, Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz programu Unii Europejskiej „Prawa, równość, obywatelstwo” (2014-2020).

Kontakt dla mediów:
Dział PR Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: pr@fdds.pl
Monika Kamińska
+48 609 007 178
Anna Grabowska
+48 518 511 652

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chroni dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewnia dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspiera i angażuje rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływa na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Biuro prasowe fundacji: media.fdds.pl
Znajdź fundację na: fdds.pl facebook.com/dajemydzieciomsile oraz instagram.com/dajemydzieciomsile

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl