Swoje pasje realizują od 75 lat

14 grudnia Liga Obrony Kraju w Starogardzkie Gdańskim obchodziła 75-lecie działalności. Były podziękowania, gratulacje, medale i wyróżnienia.

– Od początku istnienie Liga Obrony Kraju (LOK) jest wierna tradycjom walki narodu i oręża polskiego o niepodległość Ojczyzny. Nasze stowarzyszenie ma wymiar ogólnopolski. Skupia w swoich szeregach obywateli, którzy dążą do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, jak również gotowych do jej obrony – powiedział prezes Klubu Strzeleckiego „Tarcza” Lok Krzysztof Reczko.

Zarząd Powiatowy LOK w Starogardzie Gdańskim skupia w swoich strukturach aż 7 klubów: Klub Strzelecki „Tarcza” LOK, Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy LOK, Klub Wodny LOK, Klub Łączności LOK SP2KFD, Koło LOK Adamantos – Damy i Rycerze Księstwa Pomorskiego, Klub Miłośników Pojazdów Militarnych LOK, Koło Strzeleckie LOK w Czarnej Wodzie oraz Koło Miejskie LOK w Skórczu.

Od 1995 roku Stowarzyszenie współpracuje na mocy podpisanych porozumień z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Sekretarz Zarządu Powiatowej Organizacji LOK Leszek Krzykowski

– Historia LOK rozpoczęła się w 1944 roku. Powstało wówczas Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza (TOŻ), które zajmowało się pomocą w opiece nad rannymi żołnierzami, wysyłaniem paczek na front oraz listów motywujących. Po wojnie organizacja nadal działała, choć zmieniono jej profil. Od 1948 roku zaczęły powstawać szkolne koła TPŻ. W 1950 roku trzy organizacje TPŻ, Towarzystwo Przyjaciół ORMO i Polski Związek Krótkofalowców połączyły się i stworzyły organizację pod nazwą Liga Przyjaciół Żołnierza. Działania wojenne nie były już potrzebne, więc skupiono się na zadaniach związanych z patriotycznym wychowaniem młodzieży i przygotowaniem jej do służby wojskowej. LPŻ była organizacją masową. Szkoliła kierowców, radiotelegrafistów, telefonistów i płetwonurków. W 1962 roku LPŻ zmieniła nazwę na Ligę Obrony Kraju. Jednocześnie rozszerzono zakres jej działalności. Oprócz przygotowywania kadry dla wojska polskiego, skupiono się przede wszystkim na patriotycznym, obronnym wychowaniu społeczeństwa, szkoleniu dla sił zbrojnych i gospodarki narodowej oraz rozwoju sportów obronnych – powiedział sekretarz Zarządu Powiatowej Organizacji LOK i Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK Leszek Krzykowski. – Tak naprawdę LOK przetrwał dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Na zakończenie ubiegłego roku na terenie województwa pomorskiego zrzeszonych było 2516 członków LOK, w tym w Powiatowej Organizacji LOK w Starogardzie Gdańskim działało 1003 członków czyli 40 % zrzeszonych – zakończył Leszek Krzykowski

Prezes Klubu Strzeleckiego Tarcza Krzysztof Reczko

– Klub Strzelecki Tarcza niedługo będzie świętował 20-lecie swojej działalności. Skupia blisko 600 członków, z czego 400 to młodzież. Przez blisko 20 lat istnienia byliśmy organizatorami wielu wydarzeń, imprez i zawodów strzeleckich. M.in. zorganizowaliśmy zawody w trójboju obronnym w systemie eliminacji i finałów, szkolną Ligę Strzelecką, zawody w wieloboju obronnym, konkursy marynistyczne, zawody żołnierzy rezerwy, a także obozy z przysposobienia obronnego. Dzisiaj organizujemy pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne, w szczególności w okresie przerw w nauce. Są to: „Akcja Lato z LOK”, „Akcja Zima z LOK” oraz Otwarte „Kociewskie” zawody strzeleckie w wieloboju. Wiąże się to z ogromnymi kosztami. Zachęcam Państwa do wspierania naszego Klubu, aby ta młodzież miała odpowiedni sprzęt do strzelenia – dodał prezes Klubu Krzysztof Reczko.

W sobotniej uroczystości z okazji 75-lecia LOK uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Obecni byli przedstawiciele Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Powiatowej Organizacji LOK, prezesi Kół, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, sponsorów oraz członkowie klubów i kół podległych Zarządowi Powiatowemu LOK, w tym honorowy członek klubu Roman Mychlewski.

Gratulacje władzom LOK złożył prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak

– 75 lat to imponujący kawałek czasu. Tworzycie piękną historię swojej organizacji i kultywujecie wyjątkowe tradycje. Jako prezydent miasta jestem wam niezmiernie wdzięczny za to, co robicie dla naszej młodzieży. Inspirujecie ją do pewnych zachowań i organizujecie jej czas. Utrwalacie piękne tradycje, ucząc młode pokolenia patriotyzmu opartego na mądrej miłość do obczyzny, wyrabiając w nich poczucie gotowości do jej obrony. Jesteście chyba jedną z najstarszych organizacji, ale jestem przekonany, że najliczniejszą, za co należą się wam szczególne słowa uznania. Bardzo dziękuję za otrzymane wyróżnienie. Życzę Wam jak najwięcej sukcesów, wielu lat dalszej udanej działalności oraz wszelkiej pomyślności również z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – powiedział prezydent.

Podziękowania i gratulacje złożyli również prezes Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Gdańsku Jarosław Tobiszewski, dyrektor Biura Pomorskiego zarządu Wojewódzkiego LOK w Gdańsku Piotr Umiński oraz Przemysław Chomik prezes Zarządu Powiatowego LOK w Tczewie.

Wiele zasłużonych dla LOK osób otrzymało tego dnia wyróżnienia i medale. Wśród wyróżnionych Medalem 75-lecia LOK znaleźli się prezydent Janusz Stankowiak, prezes Banku Spółdzielczego Zenon Błański, starosta Kazimierz Chyła oraz Sławomir Flissikowski, Czesław Kosianowicz, Mariusz Krysiak, Marian Maziuk, Roman Myschewski, Marek Potocki, Stefan Rajkowski, ppłk Marek Rzeszótko, Bronisław Schneider i Edmund Wolski.

Odznaczeni Medalem 75-lecia LOK

Wręczone zostały również złote, srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla LOK”, złote, srebrne i brązowe krzyże „Za zasługi dla KŻR LOK” oraz medale z okazji 75-lecia Zarządu Powiatowego LOK w Starogardzie Gdańskim.

Prezes Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Gdańsku Jarosław Tobiszewski odznacza srebrnym medalem „Za zasługi dla LOK” Marka Kroplewskiego

Odznaczenia wręczyli prezes Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Gdańsku Jarosław Tobiszewski, prezes KS Tarcza LOK Krzysztod Reczko, dyrektor Biura Pomorskiego zarządu Wojewódzkiego LOK w Gdańsku Piotr Umiński, prezes Powiatowej Organizacji LOK Stefan Rajkowski oraz Janusz Stankowiak prezydent Starogardu Gdańskiego.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl