Świętowali 30-lecie szkoły

3 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza odbyło się uroczyste spotkanie, które stanowiło podsumowanie obchodów jubileuszu 30-lecia szkoły. To największa placówka oświatowa w mieście, która wypuściła ze swoich murów kilkadziesiąt roczników młodzieży.

Uczestniczył w nim zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszka Buczyńska, i zastępca naczelnika wydziału Patrycja Bławat-Kulińska.
Rangi temu świętu nadała obecność przedstawiciela Pomorskiego Kuratorium Oświaty, pani wizytator Barbary Dembek-Bochniak oraz obecność byłych dyrektorów szkoły.
Goście w swoich przemówieniach nie szczędzili słów uznania, dziękując za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i sportowe placówki.

Od lewej: Zastępca prezydenta miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski, dyrektor PSP nr 1 Arkadiusz Kobierzyński oraz naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Agnieszka Buczyńska.

Jak podkreślał dyrektor szkoły Arkadiusz Kobierzyński, obchody te zostały zainaugurowane 14 października 2021 roku, kiedy to mijało 3️0-lecie placówki. W związku z pandemią, obchody jubileuszu przybrały inny kształt. Zaproponowano hasło: 3️0 wydarzeń na 3️0-lecie szkoły, które sukcesywnie realizowano. Były to między innymi zawody sportowe, konkursy, wycieczki, wyjazdy czy spotkania z trzydziestoma ciekawymi ludźmi. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy, cała społeczność szkoły bardzo zaangażowała się w te działania. Część oficjalną uroczystości zwieńczyły występy uczniów, które w jubileuszowym spotkaniu zaprezentowały swoje talenty, odkrywane i rozwijane w PSP 1.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl