Święto Strażaków

30 lat temu powstała Państwowa Straż Pożarna. Ten piękny jubileusz w Starogardzie Gdańskim uczczono 24 maja w Komendzie Powiatowej PSP. Powiązana z obchodami Dnia Strażaka uroczystość była też znakomitą okazją do wręczenia nagród i awansów zawodowych strażakom, a także uhonorowania tych osób, które przez ostatni rok w szczególny sposób angażowały się w rozwój ochrony przeciwpożarowej w naszym regionie. Takie wyróżnienie otrzymał m.in. Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

– W tym roku Państwowa Straż Pożarna obchodziła szczególny jubileusz – 30-lecie powstania. Z dniem 1 lipca 1992 r. narodziła się jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Trzy lata później powstał Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, którego do dziś ważnym ogniwem są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – witając zebranych na placu przed siedzibą starogardzkiej Straży Pożarnej mówił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim st. bryg. Tomasz Wardyn.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim st. bryg. Tomasz Wardyn (przy mikrofonie) oraz wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk (obok, z prawej). 

Podczas uroczystego apelu zaprezentowano nowo zakupiony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania GCBA 8,3/50. Poświęcił go kapelan Straży Pożarnej w naszym mieście ks. dr Grzegorz Weis.

Nowy wóz strażacki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. 

Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wspólnie z przewodniczącym Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Janem Strzelczykiem wręczył Nagrodę Rady Miasta dla Najlepszego Strażaka Powiatowej Komendy PSP, którym został st. ogn. Grzegorz Gradulewski.

Pan Grzegorz służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim rozpoczął 1 sierpnia 2007 r. na stanowisku stażysty. Obecnie realizuje zadania służbowe jako starszy operator sprzętu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. W zakresie realizacji powierzonych zadań i obowiązków cechuje się zdyscyplinowaniem i sumiennością. Chętnie uczestniczy w organizowanych szkoleniach, wykazując przy tym dużą chęć ciągłego doskonalenia zawodowego. Sprawdza się podczas akcji jako profesjonalny i niezawodny ratownik. Ponadto jest dawcą macierzystych komórek krwiotwórczych i w lutym 2022 r. wykazując wzorową postawę jako funkcjonariusz PSP oddał szpik kostny, ratując życie innego człowieka.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak razem z przewodniczącym Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Janem Strzelczykiem wręcza st. ogn. Grzegorzowi Gradulewskiemu Nagrodę Rady Miasta dla Najlepszego Strażaka Powiatowej Komendy PSP. 

– Od najmłodszych lat interesowałem się pożarnictwem. Właściwie dzięki mojemu tacie, dziadkowi i wujkowi. Wszyscy byli ochotnikami w OSP Skarszewy. Czyli z dziadka pradziadka tradycja i pasja rodzinna. Świetna atmosfera panująca w OSP w młodzieżowej drużynie pożarniczej zawody, biwaki, szkolenia, a z biegiem lat kursy i wyjazdy do zdarzeń z OSP zebrały się na doświadczenie, które pomogło mi w osiągnięciu celu, jakim była praca w PSP. Po szkole średniej zgłosiłem się do wojska, gdzie zdobyłem prawo jazdy kat C. Po zasadniczej służbie trwającej rok zostałem żołnierzem nadterminowym, pracując jako kierowca sanitariusz przez dwa lata w 16. Batalionie Saperów w Tczewie. Po drugiej próbie udało mi się przejść nabór do PSP i tak od sierpnia 2007 r. jestem funkcjonariuszem w JRG PSP w Starogardzie Gdańskim. Marzenie się spełniło. Wielki udział w tym mają moi rodzice i żona, którzy bardzo mnie wspierali. Prywatnie uwielbiam przyrodę i pracę w drewnie. Długie spacery z żoną i psem. Wycieczki po kraju do miejsc historycznych. Odpoczywam przy bardzo trudnych puzzlach – opowiedział laureat Nagrody Rady Miasta dla Najlepszego Strażaka Powiatowej Komendy PSP st. ogn. Grzegorz Gradulewski.

Starszy Ogniomistrz Grzegorz Gradulewski

Podczas uroczystości funkcjonariusze Straży Pożarnej otrzymali także wyróżnienia, nagrody oraz awanse zawodowe. Wręczali je wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim st. bryg. Tomasz Wardyn.

Wśród wyróżnionych w rozwój ochrony przeciwpożarowej w naszym regionie znalazł się m.in. Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczeni zostali:

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
1) st. kpt. Karina Stankowska
2) st. asp. Krzysztof Gapski

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
st. ogn. Janusz Walendziak

Odznaczenia zostały wręczone podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku w dniu 17 maja 2022 r.

DYPLOM Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych otrzymał:
mł. asp. Jarosław Gacek

Dyplom został wręczony również podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku w dniu 17 maja 2022 r.

Rozkazem personalnym z dnia 26 kwietnia 2022 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2022 r. stopień:

starszego kapitana otrzymali:
kpt. Justyna Ciara
kapitana:
1) mł. kpt. Patryk Alfuth
2) mł. kpt. Łukasz Klak

Rozkazem personalnym z dnia 27 kwietnia 2022 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2022 r. stopień:

młodszego kapitana otrzymali:
1) asp. Jacek Ciara
2) asp. Adrian Gełdon
3) asp. Sebastian Kucharczyk

Awanse zostały wręczone podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie 6 maja 2022 r.

Rozkazem personalnym z dnia 25 kwietnia 2022 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2022 roku stopień:

aspiranta:
mł. asp. Denisowi Lodko

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 19 kwietnia 2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r stopień:

starszego ogniomistrza:
ogn. Wojciechowi Janikowskiemu

ogniomistrza:
mł. ogn. Marcinowi Krzyżanowskiemu

starszego sekcyjnego:
1) sekc. Mateuszowi Dzikiemu
2) sekc. Pawłowi Englerowi
3) sekc. Sławomirowi Lewandowskiemu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim rozkazem personalnym z dnia 20 kwietnia 2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r. stopień:

starszego strażaka:

1) str. Patrykowi Bedli
2) str. Aleksandrowi Celarkowi
3) str. Jarosławowi Jóźwiakowi
4) str. Sewerynowi Kowalczykowi
5) str. Jakubowi Mahlikowi
6) str. Patrykowi Rompie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim decyzją z dnia 16 maja 2022 r. awansował na wyższe stanowiska służbowe:

na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:
mł. kpt. Sebastiana Kucharczyka

na stanowisko Dowódcy zmiany:
mł. kpt. Jacka Ciarę

na stanowisko Dyżurnego operacyjnego:
mł. kpt. Adriana Gełdona

na stanowisko Zastępcy dowódcy zmiany:
mł. asp. Jarosława Gacka

na stanowisko Dowódcy sekcji:
asp. Adama Kosidowskiego

na stanowisko dowódcy zastępu:

1) ogn. Bartosza Dudę
2) ogn. Patryka Bulczaka

na stanowisko starszego operatora sprzętu:

1) st. ogn. Wojciecha Janikowskiego
2) ogn. Marka Szwedę

na stanowisko ratownika – kierowcy:

1) sekc. Kamila Ustowskiego
2) sekc. Damiana Jońcę
3) sekc. Rafała Białasa
4) sekc. Wojciecha Liczmańskiego

na stanowisko ratownika:

1) sekc. Pawła Cejrowskiego
2) sekc. Zbigniewa Fiałkowskiego
3) sekc. Macieja Fryszkę
4) sekc. Michała Kulpę

Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną:

1) st. bryg. Tomasza Wardyna – Komendanta Powiatowego PSP
2) mł. bryg. Tomasza Nowaka – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP
3) mł. bryg. Barbarę Bartoszek – Starszego specjalistę
4) mł. asp. Jarosława Gacek – dowódcę sekcji
5) mł. asp. Michała Swobodzińskiego – starszego inspektora sztabowego
6) st. ogn. Mariusza Drzymalskiego – starszego operatora sprzętu

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym gratulujemy oraz życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak również osobistym.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl