Święto Konstytucji 3 Maja w cieniu pandemii

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej, regulującej organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

To jedno z najważniejszych świąt dla Polaków. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do hucznego świętowania tego dnia. W ubiegłym roku w Starogardzie, oficjalne uroczystości z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych oraz delegacji najważniejszych miejskich instytucji miały miejsce przy Pomniku Niepodległości. Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja w Starogardzie zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

O godzinie 11.00 w parafii pw. św. Katarzyny odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Następnie Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert  oraz zastępcy prezydenta miasta Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki  udali się do parku miejskiego aby uroczyście złożyć wiązankę kwiatów pod pamiątkową tablicą Powrotu Starogardu Gdańskiego do Macierzy.

Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka, Przewodniczącej Rady Miasta Anny Benert oraz zastępców prezydenta miasta Macieja Kalinowskiego i Tadeusza Błędzkiego.


Z kart historii

3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 maja – ustawę zasadniczą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Jedenaście artykułów Konstytucji wprowadzało trójpodział władzy, monarchię dziedziczną, opiekę prawną nad chłopami i mieszczaństwem oraz znosiło liberum veto.
Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, jednak mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej (uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak na swoje czasy dokument) przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Była uznawana za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono jako najważniejsze święto państwowe. W czasie II wojny światowej Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane. Po zakończeniu wojny nie było uznawane za ważne przez władze komunistyczne. Zastąpiono je obchodami Święta 1 Maja, a w 1951 r. oficjalnie zniesiono. Dopiero przełom, jakim było powstanie „Solidarności”, sprawił, że 3 maja 1981 r. ponownie przywrócono świętowanie majowej konstytucji, a po zmianie ustroju od 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy ponownie do najważniejszych uroczyście obchodzonych polskich świąt.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl