Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodziliśmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej ustawy zasadniczej. Kształtowała ustrój Rzeczypospolitej tylko kilkanaście miesięcy, ale stała się symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności obywateli.

Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja w Starogardzie zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Ten ważny dla wszystkich Polaków dzień, uczciły wspólnie władze miasta, gminy i powiatu. Prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępcy prezydenta miasta Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki oraz przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą Powrót Starogardu Gdańskiego do Macierzy.

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy sejm. Obowiązywała tylko przez rok, jednak mimo rozbiorów pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Święto Konstytucji 3 Maja obchodzono jako najważniejsze święto państwowe. W czasie II wojny światowej Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane. Po zakończeniu wojny nie było uznawane za ważne przez władze komunistyczne. Zastąpiono je obchodami Święta 1 Maja, a w 1951 r. oficjalnie zniesiono. Dopiero przełom, jakim było powstanie „Solidarności”, sprawił, że 3 maja 1981 r. ponownie przywrócono świętowanie majowej konstytucji, a po zmianie ustroju od 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy ponownie do najważniejszych uroczyście obchodzonych polskich świąt.

W parku miejskim, władze miasta, gminy i powiatu starogardzkiego, złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą Powrotu Starogardu Gdańskiego do Macierzy.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl