Święto Chrztu Polski

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy Święto Chrztu Polski. Datą nowego państwowego święta Sejm RP ustanowił 14 kwietnia.

Z tej okazji 11 kwietnia w Starogardzie Gdańskim przy ul. Chrztu Polski odsłonięty został pomnik, który również upamiętnia to wydarzenie. Na jego awersie znajduje się rekonstrukcja obrazu Jana Matejki przedstawiającego chrzest przyjmowany przez księcia Mieszka I. Nad nim znalazły się postacie Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata, św. Andrzeja Boboli – patrona Polski oraz św. Wojciecha – patrona Starogardu Gdańskiego. Na rewersie pomnika znajduje się z kolei Najświętsza Maria Panna – Królowa Polski.

Pomysłodawcą i fundatorem pomnika Chrztu Polski w Starogardzie Gdańskim jest senator Rzeczpospolitej Polskiej Waldemar Bonkowski.

Zapiski rocznikarskie i opowieści średniowiecznych kronikarzy posłużyły kolejnym pokoleniom uczonych do prób odtworzenia przyczyn oraz przebiegu wydarzeń związanych z chrystianizacją państwa Polan. Badania historyczne trwają od ponad 200 lat, a literatura poświęcona temu zagadnieniu jest ogromna. Przeprowadzono wiele dyskusji i polemik, które koncentrowały się przede wszystkim na przyczynach decyzji Mieszka, jego imieniu chrzestnym, miejscu aktu chrztu, czy też charakterze pierwszej misji chrześcijańskiej. Za datę Chrztu Polski przyjmuje się 966 r. W tym roku obchodzimy więc jego 1053. rocznicę.

Fot. Małgorzata Rogala

Rewers pomnika Chrztu Polski