Strefa szans – Podstrefa Starogard Gdański

Specjalną Strefą Ekonomiczną nazywamy wydzieloną i niezamieszkaną część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach.

Zalety inwestowania w SSE

Inwestor, lokalizując działalność swojej firmy w SSE, zostaje zwolniony z podatku dochodowego, w maksymalnej kwocie do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji, według wydanego zezwolenia. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydaje zarząd każdej strefy. W przypadku podstrefy Starogard Gdański Spółką Zarządzającą Strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Działając w strefie przedsiębiorca może liczyć również na wsparcie i zaangażowanie władz lokalnych i rządowych. Wzmożone inwestycje przekładają się na przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu, stąd władze starają się, aby przedsiębiorca był otoczony opieką, nie tylko na etapie planowania inwestycji, ale także przez cały okres jego funkcjonowania.

Nowe obszary dla inwestorów w Starogardzie Gdańskim

Rozszerzenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Starogard Gdański – o dwie lokalizacje, to efekt rozmów władz miasta i powiatu z Teresą Kamińską – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwszy teren stanowi własność Miasta. Jest to obszar o łącznej powierzchni 6.2554 ha, leżący przy ulicy Iwaszkiewicza. Druga nieruchomość, o łącznej powierzchni 20.7528 ha, należy do Powiatu i zlokalizowana jest przy ulicy Pelplińskiej.
Tym działaniem lokalne władze chcą przyciągnąć do Starogardu Gdańskiego nowych inwestorów. Dla mieszkańców ma to oznaczać nowe miejsca praca, a tym samym podniesienie standardu życia i wzrost atrakcyjności życia w regionie.

Aktualnie przygotowywany jest wniosek samorządu terytorialnego, skierowany do zarządzającego strefą, o włączenie nowych terenów do strefy, który uruchamia szereg procedur, jakich należy dopełnić. Pierwszą z nich było uzyskanie zgody Rady Miasta na rozszerzenie strefy. Taką zgodę radni naszego miasta wyrazili, podejmując stosowne uchwały na sesji w dniu 26 sierpnia br. Kolejnym krokiem jest uzyskanie przez zarządzającego strefą pozytywnej opinii Zarządu Województwa. Następnym krokiem będzie sporządzenie wniosku do ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie włączenia przedmiotowej nieruchomości do obszaru SSE. Minister właściwy do spraw gospodarki skieruje wniosek do Rady Ministrów, dołączając analizę przewidywanych skutków społecznych i ekonomicznych rozszerzenia strefy. Po uzgodnieniach międzyresortowych Rada Ministrów podejmuje decyzję w sprawie rozszerzenia strefy.

Obecna powierzchnia całkowita Podstrefy Starogard Gdański wynosi 59,64 ha. Głównymi inwestorami w Strefie są: Polpharma, Akomex, Gillmet

Pliki do pobrania:

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl