Strażnicy świętowali wspólnie z prezydentem

Dwadzieścia trzy lata temu, 29 sierpnia 1997 roku, Sejm uchwalił ustawę o strażach gminnych. Na pamiątkę tego wydarzenia 29 sierpnia obchodzone jest Święto Straży Gminnych. W Starogardzie nad porządkiem w mieście czuwa 20 strażników.

W przeddzień tego wydarzenia ze strażnikami miejskimi i pracownikami tej jednostki spotkał się Prezydent Miasta Janusz Stankowiak.

– Chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze gratulacje, ale przede wszystkim złożyć słowa podziękowania za to, że służycie mieszkańcom naszego miasta. Stoicie na pierwszej linii frontu z mieszkańcami, a to służba niełatwa. Zawsze uważałem, że Straż Miejska była, jest i będzie potrzebna. W imieniu całej naszej lokalnej społeczności wszystkim Wam gratuluję i dziękuję. Jesteście nam niezwykle potrzebni i pamiętajcie, że możecie liczyć na moje wsparcie – powiedział prezydent.

Był to szczególny dzień dla Daniela Haronka i Roberta Rzeskiego. Strażnicy otrzymali awanse zawodowe z młodszego specjalisty na specjalistę. Panowie pracują w starogardzkiej Straży Miejskiej 6 i 8 lat. Awanse wręczył im prezydent miasta Janusz Stankowiak, życząc dalszych sukcesów na polu zawodowym.

Daniel Haronek (od lewej) i Robert Rzeski z rąk prezydenta Starogard Gdańskiego Janusza Stankowiaka odebrali awanse zawodowe.

Starogardzka Straż Miejska powstała 1 sierpnia 1991 roku. Pierwsza baza mieściła się przy ul. Kościuszki, obok Huty Szkła. Przez 25 lat miała trzech komendantów: Janusza Pelplińskiego, Jarosława Ottę i obecnego Jarosława Cysarczyka, który na stanowisko komendanta powołany został 1 grudnia 1999 roku.