Strażnicy służą krwią

W dniach 1 – 30 czerwca Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego organizuje bardzo ważną i potrzebną akcję pn. „Strażnicy służą krwią”. Jej koordynatorem jest w tym roku Straż Miejska w Sopocie.

 

– Ta coroczna akcja to nasz dodatkowy wkład w zabezpieczeniu sezonu letniego i zadbanie o bezpieczeństwo podczas wakacji. Jak sama nazwa wskazuje, akcja polega na oddawaniu krwi. Uczestniczyć mogą w niej nie tylko pracownicy Straży, ale także ich rodziny i przyjaciele – powiedziała Prefekt Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim Krystyna Kwidzińska-Kulas.

 

Krew można oddawać w Oddziale Terenowym RCK i K w Gdańsku,
ul. doktora Józefa Balewskiego 1 , 83-200 Starogard Gdański
Rejestracja: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 11:30.