Strażnicy apelują o niezaśmiecanie miejsc publicznych

Od 1 września br. zmieniły się przepisy Kodeksu wykroczeń, a Straże Miejskie zostały zobowiązane do skuteczniejszej walki z przestępczością środowiskową. Chodzi o zapobieganie zaśmiecaniu lasów, parków, placów zabaw, zieleńców i innych miejsc służących wypoczynkowi i relaksowi.

Przepisy, które pozwalały walczyć z przestępczością środowiskową, zostały zaostrzone. Chodzi o to, aby wyeliminować, a przynajmniej ograniczyć  zaśmiecanie przestrzeni miejskich, lasów i terenów rolnych. Od 1 września obowiązują nowe przepisy w tym zakresie. Do walki z przestępczością środowiskową wpisane zostały Straże Miejskie. Zmieniły się też przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące zaśmiecania miejsc publicznych. Teraz najniższy mandat to 500 zł.

Za pozostawianie w przestrzeni publicznej śmieci w miejscach niedozwolonych grozi mandat nie niższy niż 500 zł.

– Śmiecenie w lasach, parkach, na placach zabaw, w miejsca wypoczynku to poważny problem Dotyczy to też najbliższego otoczenia, w którym mieszkamy i pracujemy, czyli chodników, zieleńców oraz innych miejsc użyteczności publicznej. Porzucane butelki, puszki, niedopałki bulwersują wielu mieszkańców i wpływają negatywnie na wizerunek miasta – mówi rzecznik prasowy Straży Miejskiej Leszek Żołądowski.

Mandat w wysokości 500 zł za pozostawianie śmieci w miejscach publicznych

Do tej pory Straż Miejska mogła ukarać za tego typu zachowania mandatem do 500 zł. – Najczęściej były to kary nieadekwatne do przewinienia, zwłaszcza dla tych, którzy wysypywali śmieci w lasach bezpośrednio z ciężarówek – podkreśla rzecznik SM. Od 1 wrzenia osoby, które zaśmiecają miejsca publiczne, muszą liczyć się z konsekwencjami, które obecnie są znacznie większe niż to było przed ustawą zmieniającą przepisy w tym zakresie.

Po nowelizacji ustawy Strażnicy Miejscy mają prawo karać osoby, które zaśmiecają miejsca publiczne, grzywną nie niższą niż 500 zł. Mogą to robić podczas patroli oraz za pomocą monitoringu miejskiego. Również w przypadku zgłoszenia takiego incydentu przez mieszkańca osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, po ustaleniu danych sprawcy np. na podstawie przesłanego zdjęcia sprawcy lub auta z numerem rejestracyjnym, taka osoba może zostać ukarana.

Osoba, która pozostawiła śmieci w niedozwolonym miejscu, złapana na gorącym uczynku

Niejednokrotnie mieszkańcy sami ujawniają i opisują miejsca zaśmieceń terenu miasta w social mediach. Takie incydenty też podlegają kontroli Straży Miejskiej. – Ostatnio ujawnione w social mediach zdarzenie na ul. Niemojewskiego pozwoliło strażnikom udać się na miejsce zgłoszenia, ustalić sprawcę i go ukarać – komentuje dalej rzecznik prasowy Straży Miejskiej.  – Niestety to nie jedyny przypadek ukarania mieszkańca za taki czyn w ostatnich dniach – dodaje.

Strażnicy apelują o nie śmiecenie  i zgłaszanie przypadków wyrzucania odpadów w miejscach niedozwolonych

–  W związku z tym z jednej strony dziękujemy mieszkańcom za czujność i przekazywane nam informacje. Prosimy o zwracanie uwagi na osoby, które zaśmiecają nasze najbliższe otoczenie. W przypadku zauważenia takiej sytuacji prosimy o kontakt ze Strażą Miejską. Razem mamy większe szanse, by zmienić nawyki i skutecznie wyeliminować takie zachowania. Tylko wspólnymi siłami i wspólną troską o środowisko uda nam się poprawić jakość naszego otoczenia. Z drugiej strony prosimy potencjalnych „śmieciarzy” o zaprzestanie zaśmiecania naszego miasta. Jednocześnie ostrzegamy, że będziemy korzystać z naszych uprawnień do nakładania mandatów.  W przypadkach, gdy i ta kara okaże się niewystarczająca, będziemy kierować sprawę do Sądu.  Wówczas kara grzywny może wynieść nawet do 5 tys. zł – apeluje Leszek Żołądowski.

Nie śmiećmy – dbajmy o naszą wspólną przestrzeń do życia

Kodeks wykroczeń

Poniżej artykuły z Kodeks wykroczeń które zostały zmienione . Za ich naruszenie do tej pory można było nałożyć mandat do 500zł a po zmianie najniższa kara grzywny to 500zł.

Art. 145. [Zaśmiecanie miejsc publicznych] § 1. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Art. 154. [Nieuprawnione kopalnictwo na cudzym gruncie leśnym lub polnym] § 2. Kto na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Art. 162. [Zanieczyszczenie lasu] § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom, lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.