Strażacy z OSP podsumowali rok 2018

Prezydent Starogardu oficjalnie przekazał prezesowi OSP w Starogardzie Gdańskim sprzęt ratowniczy zakupiony z Budżetu Obywatelskiego 2018. 12 grudnia na ostatnim posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy ze Starogardu Gdańskiego podsumowali rok 2018 i podziękowali władzom miasta za wsparcie.

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej  RP spotyka się cztery raz w roku. Każde posiedzenie odbywa się w innej gminnej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Ostatnie spotkanie Zarządu w 2018 roku odbyło się 12 grudnia w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Oprócz prezesów gminnych jednostek OSP, uczestniczyli w nim prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent ds. społecznych Maciej Kalinowski, starosta powiatu starogardzkiego Kazimierz Chyła, etatowy członek zarządu powiatu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska oraz naczelnik Wydziału Promocji Gminy Starogard Gdański i wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP – Tomasz Rogalski.

Ostatnie w 2018 roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP poprowadził prezes Wiesław Wrzesiński (drugi od prawej).

Gości przywitał prezes Zarządu Wiesław Wrzesiński. Jako pierwszy głos zabrał prezydent miasta, który przypomniał zrealizowane w mieście inwestycje oraz przedstawił najbliższe plany inwestycyjne. Wstępem do jego wypowiedzi był krótki film pokazujący jak przez ostatnią kadencję zmienił się Starogard.

– Przez ostatni rok Starogard był wielkim placem budowy. Realizowaliśmy inwestycje za blisko 170 mln zł, z czego blisko 100 mln zł udało się miastu pozyskać z Unii Europejskiej – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.  – Do największych z nich należała budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego oraz przebudowa Rynku. Odrestaurowany Dworzec PKP stał się piękną wizytówka miasta. Zmodernizowaliśmy Aleję Wojska Polskiego, ul. Kolejową, powstała nowa droga łącząca ul. Gdańską z Kolejową, a także rondo na skrzyżowaniu Gdańskiej i Grunwaldzkiej. Cały projekt kosztował blisko 43 mln zł, z tego za 11 mln zł kupiliśmy 11 nowych, ekologicznych i bardzo komfortowych autobusów polskiej marki Autosan. W tym samym czasie odnowiliśmy starogardzki Rynek. Co prawda, nie otrzymaliśmy jeszcze na to zadanie dofinansowania, ale walczymy o dodatkowe środki. Aktualnie jesteśmy na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Cała rewitalizacja śródmieścia podzielona jest na trzy etapy i będzie kosztować ponad 20 mln zł. W tej chwili przygotowujemy się do drugiego jej etapu – renowacji murów obronnych, wzdłuż których od strony Wierzycy powstanie ścieżka widokowo-spacerowa. Teren jest już w całości własnością miasta i planujemy zakończyć tę inwestycję wraz z modernizacją parku do końca września 2019 roku. Udało nam się też przebudować kilka ważnych dróg w mieście, m.in. ul. Traugutta, Kościuszki i Nowowiejską. Powstała nowa ulica Powstańców Warszawskich. Niedawno zakończyliśmy przebudowę pierwszego odcinka ul. Kopernika. Kolejny fragment od ronda św. Wojciecha do ul. Pelplińskiej planujemy rozpocząć w przyszłym roku. Ważną rolę w rozwoju miasta pełni też Budżet Obywatelski. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się wybudować wiele placów zabaw, siłowni pod chmurką i boisk wielofunkcyjnych. Budżet Obywatelski przyczynił się również do powstania Parku Nowe Oblicze. Zaczęliśmy od siłowni – projektu dwóch licealistek. Dzisiaj jest to piękna przestrzeń publiczna nagrodzona jako jedna z najładniejszych na Pomorzu. Miejsce do wypoczynku i rekreacji z nowoczesnym skateparkiem – dodał prezydent.

Prezydent miasta Janusz Stankowiak na posiedzeniu zarządu Oddziału Powiatowego ZSOP przypomniał zrealizowane w mieście inwestycje i przedstawił plany na przyszłość.

– Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to z pewnością będziemy kontynuować rozpoczęty w ubiegłej kadencji program utwardzania dróg gruntowych płytami Yomb , tak aby i mieszkańcy, i służby porządkowe oraz  ratunkowe mogły bezpiecznie, bez problemów dojechać do posesji. Dotychczasową kwotę 500 tys. zł na to zadanie w budżecie zwiększyliśmy do 2 mln zł rocznie. To pozwoli nam przez najbliższe 5 lat sukcesywnie utwardzić blisko 30 km dróg. Jednocześnie zamierzamy modernizować starogardzkie ulice w pełnym standardzie. W pierwszej kolejności będzie to ul. Sobieskiego, ul. Chojnicka, ul. Grunwaldzka i jak już wspomniałem ul. Kopernika. W planach mamy budowę mieszkań, w tym komunalnych i socjalnych. W tej chwili powstaje blok przy ul. Kopernika, w którym będą 24 mieszkania komunalne. Zadbamy też o  estetykę miasta oraz budowę skwerków, miejsc do wypoczynku i rekreacji. Starogard ma wiele potrzeb i zrobimy wszystko, aby je zaspokoić, tak aby nasze miasto stawało się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia – zakończył prezydent.

Prezydent wyraził też wolę do dalszego wspierania Ochotniczej Straży Pożarnej. To, w jaki sposób władze miasta wsparły OSP w 2018 roku przedstawił wiceprezes OSP w Starogardzie Gdańskim – Marcin Łuszczyński. W swojej krótkiej prezentacji podsumował rok 2018. Podkreślił, że Ochotnicza Straż Pożarna w Starogardzie Gdańskim uczestniczyła w 260 zdarzeniach. Z najważniejszych inwestycji OSP wymienił zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN za 774,9 tys. zł, modernizację wozu STAR-MAN za 258,3 tys. zł oraz zakup sprzętu ratowniczego ze starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego za kwotę 141 tys. zł. Gmina Miejska Starogard dofinansowała zakup wozu bojowego kwotą 200 tys. zł, a do modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego dołożyła 60 tys. zł.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim – Łukasz Zblewski

Prezes OSP Starogard Gdański Łukasz Zblewski podziękował władzom miasta za wsparcie, ale przede wszystkim podziękował całej ekipie „wydziału bojowego”, który dołożył się do tych inwestycji, rezygnując z przysługującego im ekwiwalentu. 

Uczestnicy spotkania obejrzeli też krótkie filmowe podsumowanie działalności starogardzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej w 2018 roku. 

Zanim jednak członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej przeszli do omówienia poszczególnych punktów porządku posiedzenia, prezydent symbolicznie przekazał prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej Łukaszowi Zblewskiemu sprzęt ratowniczy, którego zakup sfinansowany został w całości z miejskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl