Strażacy obchodzili swoje święto

Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja. Jednak ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią uroczystości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zorganizowane zostały 25 maja.

Gospodarzem uroczystości był komendant powiatowy PSP w naszym mieście bryg. Tomasz Wardyn. Ze względów bezpieczeństwa uroczysty apel odbył się bez udziału dużej liczby strażaków, druhów i sympatyków straży pożarnej. Oprócz wąskiego grona strażaków wyróżnionych i awansowanych oraz zmiany służbowej, na uroczystości pojawili się Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski, st. bryg. Tomasz Siemiętowski – zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Kazimierz Chyła – starosta starogardzki, Janusz Stankowiak – prezydent Starogardu Gdańskiego, Marek Jankowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta, ks. dr. kanonik Grzegorz Weis – kapelan powiatowy strażaków, druh Wiesław Wrzesiński – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Podczas uroczystości odczytany został list z życzeniami, które Marszałek Sejmu skierowała do strażaków PSP oraz druhów OSP. Odczytano też wyciągi z postanowień o przyznanych odznaczeniach, wyciągi z rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych, a także wyciągi z decyzji o awansach na wyższe stanowiska służbowe.

Wśród wielu odznaczonych i wyróżnionych funkcjonariuszy na szczególną uwagę zasługuje mł. bryg. Piotr Wyrzykowski, który w tym roku oprócz awansu na wyższy stopień oficerski został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi i zdobył wyróżnienie w postaci Dyplomu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za szczególne zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze. Kolejny sukces mł. bryg. Piotra Wyrzykowskiego to wygranie konkursu na Najlepszego Strażaka 2020, który organizowany jest corocznie przez Radę Miasta Starogard Gdański. Uroczysty apel był doskonałą okazją do wręczenia mu wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka oraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Marka Jankowskiego.

Prezydent Starogard Gdańskiego Janusz Stankowiak i wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Jankowski wręczają nagrodę Rady Miasta dla Najlepszego Strażaka 2020 mł. bryg. Piotrowi Wyrzykowskiemu. 

Mł bryg. Piotr Wyrzykowski to już trzeci uhonorowany tym tytułem strażak Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Konkurs organizowany jest co roku, a jego zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Miasta. Warunkiem przyznania nagrody jest wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne osiągnięcia w służbie, a także realizowanie zadań w wyjątkowo trudnych lub wymagających znacznego nakładu pracy warunkach. Komisja, która wyłoniła zwycięzcę tegorocznego konkursu doceniła zaangażowanie i pracowitość mł. bryg. Piotra Wyrzykowskiego. W uzasadnieniu nagrody podkreśliła wzorową służbę oraz dużą aktywność strażaka w codziennych i bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami miasta. Gotowość do podejmowania wyzwań, pracowitość, umiejętność pracy w zespole oraz nastawienie na rozwój zawodowych kwalifikacji.

Najlepszy Strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim mł. bryg. Piotr Wyrzykowski

– Od zawsze chciałem być strażakiem. Zaczynałem w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że ta praca jest moją absolutną pasją. Kocham ją przede wszystkim za to, że każdy dzień jest inny. Chociaż zdarzenia z pozoru wydają się podobne, tak naprawdę bardzo się od siebie różnią. Jestem szczęśliwy, bo wiem, że dzięki swojej pracy dbam o bezpieczeństwo drugiego człowieka – tuż po odebraniu nagrody Rady Miasta powiedział mł bryg. Piotr Wyrzykowski.

Najważniejsze wyróżnienia, awanse i odznaczenia

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polski odznaczeni zostali:
1. Brązowym Krzyżem Zasługi
mł. bryg. Piotr Wyrzykowski
2. Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę” odznaczeni zostali:
1) mł. bryg. Marek Kamysz
2) st. ogn. Rafał Bławat
Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczeni zostali:
1. Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
1) bryg. Tomasz Wardyn (odznaczenie zostało wręczone w dniu 11 maja 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku)
2) kpt. Justyna Ciara
3) st. kpt. Wojciech Igel
2. Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
1) mł. kpt. Mariusz Reimus /odznaczenie zostało wręczone w dniu 11 maja 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku/
2) asp. sztab. Krzysztof Stoppa
3) mł. asp. Jarosław Gacek
4) mł. asp. Jacek Ciara
5) st.ogn. Wojciech Andrearczyk
6) st. ogn. Łukasz Chyła
7) ogn. Jacek Jażdżewski
8) st. ogn. Marcin Nierzwicki
9) Pani Arleta Rueck
Rozkazem personalnym z dnia 26 kwietnia 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2021 roku stopień:
młodszego brygadiera: st. kpt. Piotrowi Wyrzykowskiemu
młodszego kapitana: asp. Mariuszowi Reimusowi
Awanse zostały wręczone w dniu 11 maja 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Gdańsku.
Rozkazem personalnym z dnia 20 kwietnia 2021 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2021 roku stopień:
aspiranta
1. mł. asp. Maciejowi Bartkowiakowi
2. mł. asp. Jackowi Ciarze
3. mł. asp. Sebastianowi Kucharczykowi
4. mł. asp. Adamowi Kosidowskiemu
Rozkazem personalnym z dnia 26 kwietnia 2021 roku Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2021 roku stopień:
starszego ogniomistrza:
1. ogn. Dawidowi Podwojskiemu
2. ogn. Andrzejowi Biernatowi
stopień ogniomistrza:
1. mł. ogn. Patrykowi Bulczakowi
2. mł. ogn. Bartoszowi Dudzie
3. mł. ogn. Danucie Jankowskiej
4. mł. ogn. Jarosławowi Jędrysiakowi
5. mł. ogn. Dariuszowi Kowalskiemu
stopień młodszego ogniomistrza:
1. st. sekc. Michałowi Babińskiemu
stopień sekcyjnego:
1. st. str. Rafałowi Białasowi
2. st. str. Damianowi Jońcy
3. st. Str. Michałowi Kulpie
4. st. str. Wojciechowi Liczmańskiemu
5. st. str. Kamilowi Ustowskiemu.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim decyzją z dnia 17 maja 2021 r. z okazji Dnia Strażaka awansował na wyższe stanowiska służbowe:
na stanowisko Starszego Dyżurnego Stanowiska Kierowania asp. Adriana Gełdona
na stanowisko Dyżurnego Stanowiska Kierowania mł. ogn. Marcina Krzyżanowskiego
na stanowisko Starszego Inspektora mł. asp. Michała Swobodzińskiego
na stanowisko Ratownika – Kierowcy sekc. Sławomira Lewandowskiego

Wszystkim nagrodzonym za swoją trudną pracę Strażakom serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Fot. Małgorzata Rogala