Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Mieszkańcy zabrali głos

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030” to najważniejszy dokument w mieście, na podstawie którego Starogard Gdański będzie się rozwijać do 2030 r. 27 lipca odbyły się konsultacje społeczne w sprawie jego treści.

Przyjść i zabrać głos mógł każdy mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Spotkanie otworzył zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. – Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Ważna jest każda opinia. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi zgłaszane do „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030”, bo ten dokument powstawał przede wszystkim z myślą o Was i Waszych potrzebach – powiedział wiceprezydent Starogardu.

Prezentację przygotowała kierownik projektu Karolina Drzewiecka z firmy Westmor Consulting. Opowiedziała co znalazło się w tym ważnym dla nas wszystkich dokumencie.

Kierownik projektu Karolina Drzewiecka i zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

– Za cele strategiczne obraliśmy sobie: w wymiarze społecznym – zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej miasta i rozwój kapitału społecznego; w wymiarze gospodarczym – rozwój gospodarczy miasta oparty na innowacyjności i wdrażaniu nowych technologii; w wymiarze przestrzennym natomiast – zrównoważony rozwój przestrzenny miasta w oparciu o dobrze zaprojektowaną i zrealizowaną infrastrukturę techniczną – mówiła kierownik projektu Karolina Drzewiecka.

Z sali padło kilka propozycji doprecyzowania celów, jakie w rozwoju Starogardu Gdańskiego, samorząd miejski powinien osiągnąć. Po ostatecznym zredagowaniu treści „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2021-2030” Prezydent Miasta we wrześniu przedstawi ją Radzie Miasta do zatwierdzenia.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl