Nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych weszła w życie

11 sierpnia w życie weszła uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017 – 2025.

Nad dokumentem pracował zespół w określonych obszarach tematycznych: mieszkalnictwo (Urszula Ossowska, Jarosław Fryszka); edukacja (Patrycja Bławat-Kulińska, Sylwia Ossowska); ochrona zdrowia (Maria Berezowska-Makowska, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek); rynek pracy (Marcin Lempkowski); zagospodarowanie czasu wolnego (Patrycja Bławat-Kulińska, Sylwia Ossowska); uzależnienia (Maria Berezowska-Makowska, Patrycja Dziewiątkowska-Dudek); bezpieczeństwo (Urszula Ossowska); polityka senioralna (Bożena Bielińska, Urszula Ossowska); dostępność przestrzeni miejskiej (Bożena Bielińska); wsparcie rodziny (Patrycja Bławat-Kulińska, Sylwia Ossowska).

Zespół pracował w oparciu o informacje, sprawozdania i raporty będące w posiadaniu Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz pozyskane od realizatorów zadań w zakresie polityki społecznej w naszym mieście.

W pracach nad Strategią uczestniczyli przedstawiciele środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, osób niepełnosprawnych i seniorów.

Prace zespołu do spraw opracowania Strategii oficjalnie zakończyły się 28 lipca 2017 r. Tego dnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod poz. 2855 opublikowana została uchwała Nr XLIII/412/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017 -2025”. W życie weszła 14 dni od publikacji w Dzienniku, czyli 11 sierpnia.

4 sierpnia członkowie zespołu do spraw jej opracowania odebrali z rąk zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych Macieja Kalinowskiego podziękowania za zaangażowanie, jakie włożyli w jej powstanie. Zespół pracował od 16 stycznia 2017 r. Tego dnia został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański Nr 17/01/2017.

Urszula Ossowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim

– Dokument, nad którym wszyscy pracowaliśmy na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2017 r. został zatwierdzony bezdyskusyjnie. Wszyscy bardzo się z tego powodu cieszymy. Ta strategia to swego rodzaju droga szybkiego ruchu. Pokazuje cel, do którego w swojej pracy mamy dążyć. Zawiera także poszczególne, mniejsze, pośrednie cele, które nazwałabym drogowskazami. Jeśli tylko będziemy je dostrzegać i przestrzegać ich to Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2017 – 2025 z pewnością będzie dokumentem aktywnym i często używanym. My na pewno będziemy z niego korzystać – podczas spotkania podsumowującego pracę zespołu powiedziała dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Urszula Ossowska.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl