Strajk nauczycieli? Jak będą wyglądały zajęcia w szkołach i przedszkolach?

Wszystkie starogardzkie szkoły podstawowe oraz cztery z siedmiu miejskich przedszkoli planują przystąpić do strajku pracowników oświaty. Zorganizowana akcja protestacyjna ma się rozpocząć w najbliższy poniedziałek 8 kwietnia. Jak Starogard jest na to przygotowany?

Szanowni Państwo, od wielu tygodni zapowiadany strajk pracowników oświaty wzbudza zrozumiałe emocje. Należy pamiętać, że nauczyciele – podobnie jak szereg innych grup zawodowych – mają prawo do strajku w celu poprawy warunków pracy i uzyskania godnego wynagrodzenia. Wobec prowadzonego zgodnie z prawem sporu zbiorowego jako Urząd nie mamy podstaw do przeszkadzania we wszczęciu bądź jego prowadzeniu. Musi się on odbyć z wszelkimi konsekwencjami akcji protestacyjnej. Gmina Miejska Starogard Gdański – podobnie jak wszystkie inne jednostki samorządu terytorialnego w Polsce – nie jest stroną tego sporu. Mając jednak świadomość, że skutki ewentualnego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszego miasta, wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych podjąłem szereg działań, mających na celu ich zminimalizowanieoświadcza prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Na podstawie przeprowadzonych referendów, wszystkie starogardzkie szkoły podstawowe i cztery z siedmiu przedszkoli zadeklarowały wolę przystąpienia do strajku w dniu 8 kwietnia.

Komitety Strajkowe przedstawią listy osób protestujących dopiero w dniu 8 kwietnia. Nie można więc określić ostatecznej skali strajku przed jego rozpoczęciem. Każdy pracownik oświaty, który w dniu 8 kwietnia podpisze listę strajkujących, wstrzyma się od wykonywanej przez siebie pracy.

Oznacza to, że problem dotknie nie tylko samej nauki, ale również opieki nad dziećmi. Podczas strajku w szkołach nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a przedszkola nie zapewnią dzieciom opieki. Wszystkie działania, które zostały podjęte w tej sytuacji, są podyktowane wyłącznie troską o dobro i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Jak będą funkcjonować szkoły w czasie strajku?

W dniach 8 i 9 kwietnia we wszystkich szkołach zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostaną zawieszone. W szkołach nr 1,2,3,6,8 odbędą się rekolekcje zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczniowie klas I-VIII SP nr 4 nie będą mieli w ogóle zajęć.

W związku z tą sytuacją dyrektorzy szkół zwracają się do rodziców z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie na ten czas opieki swoim dzieciom. W szczególnie uzasadnionych przypadkach braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, proszą o zgłoszenie tego faktu wychowawcy osobiście lub poprzez dziennik elektroniczny do 5 kwietnia do godz. 16:00. Dla tych dzieci zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły.

W załączeniu przedstawiamy organizację pracy szkół w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.

– Przypuszczamy, że strajk będzie się rozwijać dynamicznie. Będziemy go na bieżąco monitorować, informując o organizacji zajęć dydaktycznych w kolejnych dniach protestu. Prosimy rodziców o śledzenie informacji, zamieszczanych na stronie internetowej Starogardu Gdańskiego w zakładce: STRAJK w górnym pasku menu – informuje rzecznik prasowy prezydenta miasta Magdalena Dalecka.

Jak będą funkcjonować przedszkola w czasie strajku?

Deklarację przystąpienia do strajku złożyły cztery z siedmiu przedszkoli miejskich: MPP 2,4,6 i 8 oraz oddziały przedszkolne przy SP 2 i 6. W pierwszym dniu strajku – 8 kwietnia zajęcia w placówkach zostaną zawieszone z możliwością przedłużenia na kolejne dni. W związku z tym dyrektorzy przedszkoli uprzejmie proszą rodziców o zabezpieczenie na ten czas opieki swoim dzieciom.

Rodziców, którzy pracują, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w przypadku niespodziewanego zamknięcia placówki oświatowej, gdy nie ma innej możliwości zapewnienia opieki do dziecka w wieku do lat 8, może zająć się nim rodzic i wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Nieprzewidziane zamkniecie placówki następuje wtedy, kiedy rodzic został o nim poinformowany później niż siedem dni przed zamknięciem.

W takim przypadku, podobnie jak podczas zwolnienia lekarskiego, za okres opieki nad dzieckiem otrzymuje 80 proc. wysokości wynagrodzenia. Rodzic lub opiekun prawny, który musi zaopiekować się dzieckiem, powinien do pracodawcy złożyć niezbędne dokumenty.

• oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki
• wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15A.

W przypadku mniejszych przedsiębiorstw oraz osób, które prowadzą działalność gospodarczą, takie świadczenie wypłaca ZUS. W takim przypadku wszystkie dokumenty kierujemy bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń społecznych.

Trzeba wtedy złożyć w ZUS formularz ZAS -36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 roku życia i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników, ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych lub ZUS Z-3b – w przypadku osób prowadzących działalność.

Egzamin gimnazjalny niezagrożony

Jednocześnie informujemy, że dyrektorzy szkół we współpracy z Prezydentem Miasta Starogard Gdański, dołożą wszelkich starań, aby wszystkie egzaminy, zaplanowane na kwiecień, odbyły się zgodnie z planem. O szczegółach ich organizacji, poinformujemy Państwa w dniu 8 kwietnia.