Stoją na straży porządku w mieście. Nagrody dla najlepszych policjantów

Rada Miasta w Starogardzie Gdańskim nagrodziła dwóch policjantów starogardzkiej komendy. Wyróżnieni funkcjonariusze asp. sztab. Maciej Łepek oraz sierż. sztab. Artur Ćwikliński to pracownicy wydziału prewencji. W I półroczu 2016 roku zajęli oni pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji.

30 listopada br. podczas sesji  przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski oraz prezydent Janusz Stankowiak wręczyli nagrody dla najlepszego dzielnicowego i policjanta referatu patrolowo-interwencyjnego. Otrzymali je dzielnicowy asp. sztab. Maciej Łepek oraz sierż. sztab. Artur Ćwikliński z referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim.

Obaj funkcjonariusze wykazali się wzorową służbą i dużą aktywnością w codziennych i bezpośrednich kontaktach z obywatelami miasta. Wielokrotnie interweniowali wobec chuliganów i wandali, pomagali ofiarom przemocy domowej, w kilku przypadkach udało się im odzyskać  mienie pochodzące z przestępstwa. Ścigali też sprawców przestępstw i wykroczeń poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości , w tym listami gończymi. Zajmowali się również ustalaniem aktualnego miejsca pobytu osób zaginionych i poszukiwanych, a także skutecznie dbali o przestrzeganie porządku publicznego.

Asp. sztab. Maciej Łepek
Asp. sztab. Maciej Łepek

Asp. sztab. Maciej Łepek od 17 lat nosi policyjny mundur. Od początku służy w  Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Swoją karierę zawodową zaczynał jako funkcjonariusz referatu patrolowo – interwencyjnego. Obowiązki dzielnicowego w Starogardzie przejął 1 stycznia 2008 roku. Wcześniej  podobną funkcję pełnił  na Posterunku Policji  w Skarszewach. Dzisiaj sprawuje nadzór nad całym wschodnim i północnym obszarem miasta od ulicy Bp.Dominika, przez Skarszewską (włączając cmentarz komunalny i ogródki działkowe), Derdowskiego, Gdańską aż po ulicę Zieloną.

sierż. sztab. Artur Ćwikliński
sierż. sztab. Artur Ćwikliński

Drugi wyróżniony policjant to sierż. sztab. Artur Ćwikliński . W policji pracuje 9 lat. Swoją służbę rozpoczął w 2007 roku jako funkcjonariusz Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W kwietniu 2009 roku został przeniesiony do pełnienia służby w starogardzkiej komendzie i od 7 lat jest policjantem referatu patrolowo-interwencyjnego.  W trakcie patroli realizuje ustawowe zadania Policji. Reaguje wobec osób naruszających porządek publiczny, ściga sprawców przestępstw i wykroczeń oraz przeprowadza interwencje zgłaszane policji.

Nagrodzeni policjanci dzięki szczególnemu zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu zadań służbowych osiągnęli w I półroczu 2016 roku najlepsze wyniki w służbie.

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl