STEŚ wysłany. Kociewie czeka na decyzję

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w piątek 10 lipca br. otrzymała dokumentację techniczną wariantu V starogardzkiej obwodnicy. Otrzymany STEŚ jest niezbędny do ostatecznego zatwierdzenia przebiegu, który rekomendują Miasto, Gmina, Powiat oraz mieszkańcy Kociewia. Droga ma 16 km i obiega miasto od strony południowej.

Starogardzkie samorządy nie odpuszczają w sprawie obwodnicy.  Podobnie jak mieszkańcy Kociewia, oczekują, że ostatecznym jej wariantem będzie wariant V.  Po licznych apelach, skierowanych do przedstawicieli rządu polskiego przez mieszkańców i samorządy oraz konferencji prasowej, w  piątek, 10 lipca firma projektowa TRANSPROJEKT przekazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pełną dokumentację rekomendowanego przez starogardzian wariantu V. Przekazane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) obwodnicy, zostało sfinansowane z budżetów Miasta, Gminy i Powiatu. Był to ich wkład własny w tę jakże niezbędną i długo wyczekiwaną inwestycję. Teraz przesłany STEŚ musi otrzymać pozytywnie opinie ZOPI (Zespołu Opiniującego Przedsięwzięcia Inwestycyjne) i KOPI (Komisji Oceniającej Przedsięwzięcia Inwestycyjne), aby GDDKiA ostatecznie zatwierdziła do realizacji rekomendowany przebieg. Jeśli decyzja zapadnie, obwodnica zostanie wybudowana w latach 2025 – 2027 w ramach programu rządowego budowy 100 obwodnic. Mieszkańcy Kociewia z niecierpliwością czekają na nią, i liczą na szybką odpowiedź, zwłaszcza że ich oczekiwania poparł prezydent Polski.  

Szacowany koszt jej budowy to ok. 590 mln zł.

Wariant V ( zaznaczony na mapie kolorem błekitnym)  jest kompromisem pomiędzy wariantem II i III. Na odcinku do 7 km ma przebieg zbliżony do przebiegu wariantu IIIA, następnie do 10 km przebiega po nowym kierunku po gruntach rolniczych, dalej od 10,5 do 13 km pokrywa się z przebiegiem wariantu IIA, a od 13 do 16 km pokrywa się z przebiegiem wariantu II. Rozpoczyna się na węźle Starogard Południe tuż za Sucuminem. Ostro zakręca w prawo, omijając od południa Koteże. Na skrzyżowaniu z drogą do Lubichowa około 2 km od Osiedla Przylesie biegnie przez kolejny węzeł. Dalej odbija na północ, aby przeciąć drogę wojewódzką do Pelplina poza granicami miasta. Tam pojawia się nowy węzeł drogowy około 800 m za ulicą Jabłowską. Następnie droga skręca na północ, aby za Stadem Ogierów połączyć się z obecną drogą krajową nr 22.

Długość projektowanego odcinka w wariancie V wynosi 16,133 km. Droga została zaprojektowana w przekroju 2+1, a na odcinku od węzła Jabłowo do węzła Starogard Wschód w przekroju 2+2. W większości przebiega w terenie płaskim, sporadycznie na jej drodze występują pojedyncze niewielkie wzniesienia. Realizacja będzie wymaga rozbiórki 1 obiektu mieszkalnego, 1 gospodarczego, 1 usługowego.

Inwestycja ma przede wszystkim odciążyć drogę krajową Nr 22. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego poza teren miasta ma zmniejszyć natężenie hałasu, drgania oraz ilość spalin wydzielanych przez samochody, przejeżdżające przez centrum miasta.  Ma  również zmniejszyć degradację istniejącej infrastruktury drogowej. Poza tym mniejsze zatory na DK 22 mają skrócić czas przejazdu przez Starogard Gdański i poprawić płynności ruchu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl